Druh, který dorůstá až pěti centimetrů, se běžně vyskytuje v jižnějších polohách – na severu Afriky i na jihu Evropy. Výskyt je známý i ve Francii, Maďarsku a Švýcarsku.

U nás, na Moravě, se objevilo jen několik málo jedinců, zřejmě tam zavlečených.