A na návsi v nedělním poledním slunci 21. listopadu 2021 zářily na koruně výstavního jehličnanu velké červené nebo stříbrné koule, jako by je někdo rozsvítil.