Hrozí, že se překlopí. Takové řeči se poslední dobou vedou o rozhledně na Rýdově kopci u Děbolína.

„Mezi lidmi se říká, že rozhledna má špatné podloží a bude brzy zavřená. Dovolujeme si proto informovat občany a návštěvníky města, že toto se nezakládá na pravdě,“ vysvětluje mluvčí radnice Karolína Průšová. Podle stavebních informací z městského odboru rozvoje je rozhledna založena v hloubce zhruba dva metry na skalním podloží, a to podle projektové dokumentace navazující na geologický průzkum.

„Proti možnému překlopení je stavba zajištěna pomocí mikropilot, kotvených do hloubky zhruba pět metrů pod základovou spáru,“ doplňuje mluvčí Karolína Průšová.