„Velmi si tohoto daru vážíme, jelikož v současné době u azylového zařízení žádné venkovní vyžití pro děti není. Po vzájemné dohodě s panem Havlínem byl již vybrán polyfunkční herní prvek ve tvaru lodi, který by měl být ze smrkového dřeva,“ sdělil starosta Stanislav Mrvka. Vybraný prvek odpovídá kritériím a požadavkům evropské a české bezpečnostní normy a podle slov starosty by hřiště mělo sloužit výhradně pro děti uživatelek domova. Práce budou zahájeny v prvním čtvrtletí tohoto roku.

„Celková kapacita zařízení je 21 lůžek včetně dětí. V současné době bydlí v domově 6 matek a 10 dětí. Pro ženy a děti organizujeme pravidelné kurzy a kroužky. Pro ženy kurz vaření a rukodělných prací. Dětem je určen kroužek pro školní a předškolní děti. V průběhu roku je pořádáno ještě několik akcí, například vánoční besídka, plavání, jarní slavnosti,“ informovala vedoucí domova Radka Plucarová.

Karolína Průšová