Novým návrhem řešení frekventované křižovatky v dolní části náměstí v Dačicích se zabývali tamní zastupitelé na svém posledním zasedání. Několika zastupitelům a občanům Dačic se řešení v podobě kruhové křižovatky, které je i podle odborníků řešením nejlepším, nelíbí. Podle informací z radnice v tomto případě vadí, že se zásadně změní podoba náměstí, a lidé mají obavu, že budou vznikat nepříjemné situace pro projíždějící nákladní auta.

Byla proto předložena varianta průsečné křižovatky se signalizačním zařízením. Jednou z podmínek tohoto řešení je ale omezení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu a pro zvýšení míry dodržování této maximální povolené rychlosti musí být v úrovni Kancnýřova sadu osazen ostrůvek pro vychýlení jízdního pruhu. Podle vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR musí být tato rychlost dodržena z důvodu omezených rozhledů způsobených stávající zástavbou.

Starosta Karel Macků zmínil, že vyhovující úpravu křižovatky hledali představitelé města již v minulém století. „Pracujeme na ní už nějakou dobu i my. Víme, že žádná varianta nebude v souvislosti s místními podmínkami úplně optimální, ale stále se snažíme najít co možná nejlepší řešení, které bude splňovat jak požadavky z pohledu bezpečnosti dopravy, tak i z hlediska architektonického,“ ubezpečil starosta.