Dle sdělení starosty města Karla Macků je v letošním roce zajišťován provoz pojízdné prodejny v sedmi místních částech, kde nejsou stálé prodejny potravin. Konkrétně se jedná o zásobování obcí Borek, Chlumec, Malý a Velký Pěčín, Bílkov, Hostkovice a Lipolec a to v pravidelných časových intervalech 2 krát týdně. “Vzhledem k tomu, že někteří občané ve výše uvedených místních částech nemají možnost jiného způsobu zásobování potravinami, je podpora provozu pojízdné prodejny jako služby pro občany důležitá“, doplnil starosta.