Jsou organizace, které byly s jejich dosavadním působením spokojené, přestože se fungování neobešlo bez dílčích problémů.

„Nemáme si na co naříkat," míní ředitel dačického gymnázia Aleš Morávek. Podle něho je spolupráce zejména s krajskými úředníky z odboru školství dobrá. „Z tohoto hlediska je to v pořádku, máme dostatek informací i podpory," dodal.

Jak ale připustil, před třemi roky situace zcela růžová nebyla. Tehdy totiž podle krajského záměru mělo dojít k přestěhování a ke sloučení gymnázia se střední školou technickou a obchodní. „Nebyla to jednoduchá doba, ale nakonec se to podařilo vyřešit k naší spokojenosti," vyzdvihl Aleš Morávek.

Spolupráci s krajem si chválí i Marcela Kubincová z Informačního centra pro mládež v Jindřichově Hradci. „Podpora neziskového sektoru Jihočeským krajem je dle našich zkušeností dobrá, a to nejen z hlediska finanční podpory, ale i díky odborné konzultaci, kterou nám úředníci poskytují," uvedla s tím, že například od kraje získalo centrum dva granty na činnost a podporu participace mladých.

„Kraj má snahu podpořit činnost jihočeských Informačních center a mezinárodní spolupráci s partnery kraje na úrovni těchto neziskových organizací," upozornila.

Podporu kraje vnímá pozitivně také například starosta Popelína Tomáš Zaňák a netají se s názorem, že za poslední dvě volební období s hejtmanem Jiřím Zimolou se sliby podpory vůči obcím dost plní. „Slíbenou alokaci finančních prostředků do Programu obnovy venkova kraj splnil a všechny peníze, které jsme měli možnost z těchto grantů čerpat, jsme vždy dostali," říká popelínský starosta.

Rovněž byla cítit podpora v oblasti školství, která se vztahovala k málotřídkám.

K hlavním tématům volebních slibů při posledních krajských volbách patřila i dopravní obslužnost. Ta podle Tomáše Zaňáka ve směru k Jindřichovu Hradci zůstala zachovaná. „My jsme, dalo by se říci, vyměnili zrušené vlakové spojení za autobus, čímž se nám podařilo dotáhnout spoje až do Horní Olešné. Myslím si, že dopravní obslužnost je u nás na slušné úrovni a mohu to porovnávat, neboť sousedíme s krajem Vysočina," míní popelínský starosta.

Dalším volebním slibem byla zaměstnanost, kterou ale kraj podle Tomáše Zaňáka v obci jako je Popelín nemůže nijak ovlivnit. To je věc rozvoje ekonomiky celého státu.

Hodnocení krajů. Zdroj: Deník

Premianti: Vysočina, Liberecký a Jihočeský kraj

Víte, kolik peněz dává váš kraj na opravy silnic, jak vypisuje výběrová řízení, koho posílá do dozorčích rad svých firem nebo komu zadává reklamu? Stejně jako před čtyřmi roky, kdy se naposled volilo do krajských zastupitelstev, i letos neziskové organizace udělaly rozsáhlou analýzu toho, jak otevřeně a občansky přívětivě regionální reprezentace vládly. „Nejvyšší pozice uhájily Vysočina a Jihočeský kraj. Naopak největší propad jsme zaznamenali u Královéhradeckého kraje, z pátého místa na poslední," sdělil předseda spolku Oživení Martin Kameník. Kraje se posuzovaly v deseti oblastech: přístup k informacím, veřejné zakázky, hospodaření s majetkem a smlouvy, krajské firmy a organizace, rozpočet, dotace, etika a střet zájmů, transparentnost rozhodování, mediální politika a územní plánování. V celkovém hodnocení dopadl nejlépe Kraj Vysočina, následovaný Libereckým a Jihočeským krajem. Naopak na opačném konci žebříčku se umístily Ústecký, Středočeský a Královéhradecký kraj.

Až za deset dní půjdou lidé ve třinácti krajích vybírat své zastupitele, měli by si uvědomit, že o kvalitě jejich života nerozhodují jen miliardy přeměněné v beton, ale také otevřenost úřadů, etické chování, schopnost zadávat tendry a nešvindlovat.

POTÍŽE S POLICIÍ

Mimochodem, je pozoruhodné, že hned několik ze stávajících hejtmanů se ocitlo v epicentru policejního prošetřování. Liberecký Martin Půta je již dva roky obviněn kvůli podezření z přijímání úplatků v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Olomoucký Jiří Rozbořil je stíhán kvůli údajnému korupčnímu jednání při udělování dotací pro jezdecký areál v Olomouci Lazcích.

Středočeský Miloš Petera si podle zástupců firmy Mladá R.P. měl říct o desetiprocentní provizi bez fakturace v souvislosti s projektem na využití pozemků v Milovicích. Před několika dny policie zasahovala na krajském úřadu v Hradci Králové i u hejtmana Lubomíra France doma, a to kvůli výběrovému řízení na rekonstrukci nemocnice v Náchodě. Moravskoslezský Miroslav Novák se dostal do křížku s ministrem financí Andrejem Babišem, který ho označil za tuneláře kvůli odkoupení pozemků pro průmyslovou zónu Barbora na Karvinsku od Bakalovy firmy. Ve své argumentaci se opíral i o Novákovy časté telefonické kontakty s obviněným podnikatelem Martinem Dědicem. Novák šéfa hnutí ANO zažaloval pro pomluvu. Jihomoravský Michal Hašek musí vysvětlovat, za co a jakou formou vyplatil lobbistce Janě Mrencové (vystupující pod jménem Lucie Proutníková jako mluvčí kraje) a jejímu společníkovi 3,75 milionu korun.

Všichni zmínění krajští šéfové zcela odmítají jakékoli provinění. Přesto voliči nemohou pominout fakt, že se Martin Půta schází s možným příjemcem krajské zakázky u pumpy, že královéhradečtí radní nedokázali vypsat tendr na přestavbu náchodské nemocnice a že Michal Hašek popírá prokazatelná fakta.

NEJHŮŘ DOPADLO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Vždycky v tom hrají roli právě ta kritéria, jež zkoumaly neziskové organizace Oživení, Naši politici a EconLab s finanční podporou Nadace Open Society Fund Praha. Nejhůře kraje dopadly v oblastech hospodaření s majetkem a smlouvy, etika a střet zájmů, mediální politika, krajské firmy a organizace. „Právě netransparentní řízení krajských firem je chronickým problémem většiny krajských vlád. Typickým příkladem je absence pravidel pro nominace a odměňování zástupců krajů v orgánech těchto firem," říká Martin Kameník.

Naopak nejlepších výsledků regiony dosáhly v kategoriích přístup k informacím, veřejné zakázky, dotace a územní plánování.

Kateřina Perknerová, Petra Lejtnarová, Lenka Novotná