Rada města totiž schválila vyhodnocení výběrového řízení na malou zakázku „Oprava místních komunikací – Toužín, Hradišťko“.

Jako nejvýhodnější nabídka byla nabídka firmy Swietelsky stavební z Českých Budějovic za 1 607 234 korun bez DPH. S firmou bude tedy uzavřena smlouva o dílo. Celá akce je rozdělena na dva stavební objekty. Prvním je oprava komunikace v Hradišťku až k čp. 26 a druhým místní komunikace na návsi v Toužíně. „Předmětem této zakázky je v Hradišťku výměna podkladních vrstev, povrch komunikace bude tvořen dvěma vrstvami a krajnice bude dosypána štěrkodrtí,“ popsal práce dačický místostarosta Jiří Baštář. Doplnil, že v Toužíně bude komunikace upravena ve stejném obrysu i nivelitě.

Rada také podpořila žádost ředitele Městského muzea a galerie v Dačicích o navýšení příspěvku na provoz o 300 tisíc korun. Finance pomohou při pořízení projektové dokumentace pro plánovanou modernizaci a kompletní přestavbu muzejních a galerijních expozic ve druhém patře muzea.

Vvbudují dostupné a přitažlivé místo

„Bude se jednat o rozsáhlou akci, a proto jsme po konzultacích s odbornou firmou zvolili právě tuto cestu. Muzeum sídlí v památkově chráněném objektu, což situaci ještě trochu komplikuje. Máme zpracováno několik návrhů a nyní jsme se dostali do fáze výběru jednoho z nich a opravdu to již bez zpracovaného projektu nepůjde,“ poznamenal dačický starosta Karel Macků.

Očekává, že se budova díky úpravám změní v moderní a pro všechny příchozí se stane přitažlivým a dostupným místem, které bude sloužit mnoho let.