Tehdy jí bylo 11 let.

Chtěla jste se vždycky zabývat skautem?
Na takovou otázku se nedá dost dobře odpovědět. Junák byl před revolucí zakázán, takže jako dítě jsem toho o něm příliš nevěděla. Nenašla jsem si já skauting, ale skauting si našel mne. Má spolužačka tehdy přinesla přihlášky a ptala se, jestli bychom to nechtěly zkusit s ní. Nicméně od doby, kdy jsem do skautského oddílu vstoupila, mne skauting pohltil.

Čím vás skauting baví, a kde berete nápady na činnost?
Znamená pro mne práci s lidmi, kteří toho hodně umí a mohu se od nich stále učit a spolehnout se na ně. Neustále v něm nacházím prostor pro vlastní růst a vedle toho mohu snad pomoci růst i ostatním. To je to, co mne baví. V poslední době už více než s dětmi v oddílech pracuji s dospělými. Nápady na činnost se berou tak trochu samy. V běžném chodu střediska je neustále co řešit a co dělat. Snažím se pomoci vedoucím oddílů, aby měli veškerý potřebný servis.

Jakou činnost vlastně nejčastěji v oddíle děláte a jaké další?
Jak už jsem řekla, má činnost nyní spočívá hlavně v řízení jindřichohradeckého střediska. Nicméně v oddílech je činnost velmi různorodá. Děti se setkávají pravidelně každý týden na schůzkách plných her a další činnosti, která zpravidla naplňuje inovovaný skautský program založený na kompetencích. K tomu pak přibývají víkendové výpravy do přírody i jiných měst.
V oddílech se tak děti učí řešit krizové situace stejně jako si poradit s běžnými životními situacemi. A mnohé další. To vše v prostředí, které jim nabízí zdravé mezilidské vztahy a zdravé hodnoty.

Myslíte si, že je vaše uniforma stále aktuální nebo už je v dnešní době zbytečná?
Myslím, že skautský kroj má svůj nemalý význam. Pomáhá budovat sounáležitost ke skautingu a tedy také k hodnotám, ke kterým se skauting hlásí. I dnes ho mají děti rády, problémy s jeho nošením pak mají spíš někteří náctiletí, což je přirozené.
Dokážu si představit, že podoba našeho kroje se může dál vyvíjet, v současnosti se mluví třeba o změně střihu pro dívky a podobně.

Nosíte uniformu často?
Říkejme raději spíše kroj než uniforma. Kompletní kroj nenosím už příliš často i proto, že nejsem aktivní v žádném oddíle. Řekla bych zhruba jednou za čtvrt roku při různých zvláštních příležitostech. Častěji na skautských akcích využívám například pouze šátek k běžnému oblečení.
Některé oddíly ale kroj využívají na schůzkách, jezdí v něm na výpravy, na táboře ho pak využíváme každý den. Skautský kroj má spoustu nášivek a označení. Na levém rukávu najdete „domovenku“ – nášivku s místem, kde daný člověk skautuje, označení oddílu a popřípadě funkce, kterou zde v Junáku zastává. Pravý rukáv je místem pro mezinárodní znak skautů nebo skautek, pro splněné odborné zkoušky u dětí a některé další příležitosti. Nad levou kapsu se umísťuje slibový odznak. Tolik alespoň to základní.

Ve skautu skládáte určité zkoušky, jaké?
Pokud je vám mezi 15 a 18 lety a pomáháte s vedením oddílu, jsou pro vás určeny takzvané čekatelské zkoušky. Ty jsou předstupněm zkoušky vůdcovské, kterou skládají dospělí lidé, kteří se chtějí věnovat vedení oddílů. Zkoušky jsou založeny na kompetencích stejně jako program pro děti a sledují obory jako je psychologie, pedagogika, bezpečnost, zdravověda, metodika, hospodaření, právo a další.

Jsou nějaké univerzální názvy oddílů?
Každý oddíl má své číslo. Zda si k němu vymyslí ještě vlastní název, záleží už čistě na něm.

Co si myslíte, že je podstatou skautu?
Je těžké na to stručně odpovědět. Výchova mladých lidí ke zdravým hodnotám jako je fair play, tolerance, pomoc slabším apod. Výchova lidí, kteří nebudou lhostejní ke svému okolí a budou v životě aktivní. Výchova ve zdravém sociálním prostředí, které podporuje dobré mezilidské vztahy a férové jednání. Kdo chce o nás dozvědět více, najde vše na stránkách www.zlataruze.skauting.cz.

VIZITKA
Barbora Tichavová
současná skautská činnost:
– instruktorka vzdělávacích akcí
–zpravodajka Výkonné rady Junáka