Tisková mluvčí Třeboně Jitka Bednářová zmínila, že mapa s názvem „Bezbariérová Třeboň“ vychází pod hlavičkou Zdravého města Třeboň. Dodala, že byla aktualizována na základě nových leteckých snímků a terénních průzkumů. Těch se kromě osob se sníženou schopností pohybu zúčastnily i slabozrací a každá skupinka byla doprovázena asistenty z řad studentů středních škol z Třeboně. „Stejně jako původní vydání je mapa dílem zaměstnanců městského úřadu,“ doplnila.

V Třeboni aktualizovali bezbariérovou mapu města včetně plánku městského úřadu.

Zajímavosti mapy– v detailu centra jsou čísla popisná vyznačena tak, aby umožňovala natočení mapy na sever
a snazší orientaci v uličkách historického jádra
– kromě aktualizace průchodnosti a průjezdnosti byl upraven topografický podklad mapy
– v plánku městského úřadu jsou znázorněny jednotlivé kanceláře včetně popisu náplně základních činností úředníků z dané kanceláře
– zjištění v rámci tvorby mapy budou dána k dispozici i celostátním projektům jako je VozejkMap či Wheelmap.org

Starostka Terezie Jenisová objasnila, že hlavním důvodem pro vytvoření této speciální mapy je podle tiskové mluvčí umožnit bezpečný pohyb lidem se sníženou mobilitou. „Je ale také vhodná například pro maminky s kočárky,“ zmínila.

Na mapě jsou znázorněny bezbariérové trasy na území města, označeny jsou na ní všechny veřejné budovy, které mají bezbariérový přístup, ale najdete zde i veřejné budovy, které bezbariérové nejsou. Výrazného přepracování se dočkala zadní strana mapy. Kromě podrobného výřezu centra Třeboně jsou na ní zobrazeny i plány městského úřadu, obou lázeňských domů či prostoru kolem historické radnice. Vytvoření této mapy vyšlo měst o na 25 tisíc korun.

Zájemci mohou mapu získat v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí a v Domě přírody a dostupná bude také pro klienty Lázní Aurora a Bertiných lázních. K nalezení je také na webu města.

V Třeboni aktualizovali bezbariérovou mapu města včetně plánku městského úřadu.