Ivan Fanta je jedním z policistů, kteří odjeli do Dalmácie. „Naším úkolem je usnadňovat kontakt mezi místní policií a našimi občany,“ řekl šéf strakonických policistů

Na jaké místo v Chorvatsku přesně odjíždíte a jaká tam na vás čeká práce?
Odjíždím na tři týdny do Dalmácie. Co se týká mé práce, nejedná se o klasický výkon policejní práce. Slouží se beze zbraně, spolu s místními policisty. Nemáme žádné pravomoce. Naším úkolem je překládat a usnadňovat kontakt mezi místní policií a našimi občany, v případě potřeby poskytnout našim občanům radu či pomoc.

Půjde tedy především o práci v terénu?
Výkon služby probíhá v terénu, ve městě, na silnici či dálnici a podle potřeby na služebně. Prostě tam, kde je třeba, například na místě dopravní nehody, při ohlášení ztráty dokladů, krádeže a podobně.

Jak jste se k takové pracovní nabídce dostal? Mnoho policistů, kteří zastávají post ředitelů do Chorvatska asi nepojede . . .
Již před zhruba dvěma roky vyzvalo Policejní prezidium ČR policisty, kteří ovládají chorvatský jazyk, aby se přihlásili. V té době jsem nebyl ředitelem a máte pravdu, jsem z ředitelů jediný, kdo do Chorvatska jede.

Musel jste projít výběrovým řízením?
Přihlásilo se zhruba 50 policistů ČR. Konkurz prováděla komise složená ze dvou zástupců Policejního prezidia ČR a rady velvyslanectví Chorvatské republiky. Probíhal formou simulovaných situací, kdy zástupce Policejního prezidia ČR představoval českého turistu a pan rada chorvatského policistu.

Co rozhodovalo o tom, zda do Chorvatska pojedete?
Hlavním kritériem, které posuzoval pan rada, byla znalost chorvatského jazyka. Dalším kritériem byla znalost jednoho světového jazyka. Mezi ostatní kritéria patřila pochopitelně také celková schopnost komunikace, vystupování, dosavadní hodnocení výkonu služby, praxe a podobně. Vybráno bylo celkem čtrnáct policistů.

Už jste někdy v zahraničí sloužil?
Nikdy jsem v zahraničí služebně nepůsobil, bude to poprvé. Budeme pomáhat ve všech situacích, kdy to bude třeba. Například při dopravních nehodách, přestupcích, trestných činnech, postupu při pojistných událostech, poradíme turistům také s cestou a podobně.

Musel jste před odjezdem projít nějakým kurzem?
Absolvoval jsem jednodenní školení u nás a ještě nás čeká jedno v Chorvatsku. Ale jak jsem již uvedl, nebudeme nijak zasahovat do rozhodování policejních orgánů v Chorvatsku, nebudeme mít žádnou pravomoc, pouze poskytovat pomoc.

Odjíždíte do zahraničí sám, nebo byl ze Strakonic a okolí vybrán ještě nějaký další policista?
Odjíždí se mnou i vedoucí obvodního oddělení PČR Bechyně, nadporučík Kohoutek. Za dva týdny přijede vystřídat dva naše kolegy i policista z Okresního ředitelství PČR Písek, poručík Boháč.