Čtyřdenního programu, jehož tečkou byla v pátek tisková beseda, se zúčastnili jak zástupci z české strany, tak i jejich policejní kolegové z Rakouska.

Všichni se shodli na tom, že bezpečnostní situace v pohraničí se oproti původním obavám se vstupem do Schengenu se nezhoršila., spíše byl zaznamenán pokles trestných činů.

Ani při obnovení kontrol v době konání fotbalového šampionátu se situace dramaticky nezhoršila. Pouze v Gmündu a Mistelbachu se nepatrně zvýšil počet krádeží.

František Vejvoda

Partneři a hosté mezinárodní konference:

IPA oblastní organizace Gmünd – Waidhofen/Th. Jihočeská Silva Nortica a Město Slavonice.

Celý program byl připraven za finanční podpory Evropské unie, programu Evropská územní spolupráce, ČR-Rakousko. Přítomno bylo 55 účastníků jak z pořádajících organizací, tak i Policie ČR okresního ředitelství J. Hradec a Oblastního ředitelství služby pohraniční policie České Budějovice, Policejního velitelství okresu Gmünd a dále hosté IPA z několika zemí Evropy (Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska a Belgie).

Pro zahraniční hosty byl kromě konference připraven čtyřdenní program, který byl také věnován profesním otázkám a bylo navštíveno několik policejních objektů jak v Rakousku, tak i v České republice. Vše zakončil sobotní slavnostní večer, který byl vyvrcholením oslav letošního 10. výročí IPA Slavonice.

Vladimír Novotný, vedoucíl IPA Slavonice