Těch se sešlo v sále Městského kulturního střediska kolem stovky.

Důvodem připravované revitalizace parku na náměstí je podle starosty města Karla Macků jednak stav některých starých dřevin, i když lip v horní části se změna týkat nebude, a pak také nutnosti uskupit prostorově park tak, aby se zde mohly kulturní akce bez problémů pořádat. Rozmístění stromů komplikuje třeba stavbu stanů nebo stánků.

„V sadu jsou již špatné povrchy. V minulosti se postupně opravily schody a na jaře jsme začali připravovat revitalizaci. Zadali jsme požadavky na studii a vybrali projekční kancelář. Požadavkem bylo, aby se mohly v sadu konat kulturní akce. Chtěli jsme, aby se k tomuto účelu využívala prostřední terasa. To by však podle návrhu znamenalo přesunout pomník k severní straně, aby zde vznikla větší plocha. Součástí by mělo být také přesunutí kašny ze spodní části právě zpět na prostřední terasu, kde původně stála. A ve spodní části by byly stromy nižšího vzrůstu, aby se prostor pohledově odstínil od náměstí," popisuje změny Karel Macků. Doplnil, že terasy by se propojily širokým schodištěm, které by sloužilo i k sezení.

Z diskuze pak vzešly tři varianty od samostatné úpravy povrchů, přes revitalizaci bez přesunu pomníku, což by bylo podle starosty tak trochu v rozporu s pietou, až po variantu přesunout pomník, ale kašnu nechat dole.

Diskutující podpořili názor, že park známý také pod názvem Pod lipkami je potřeba upravit tak, aby lépe vyhovoval pořádání kulturních akcí, které zde už mají svoji tradici. V závěrečném hlasování o jeden hlas „zvítězil" předložený návrh.

V druhé části večera účastníci diskutovali o nové multifunkční sportovní hale. Více o tom, jak diskuze dopadla, se dočtete v pondělním tištěném vydání Jindřichohradeckého deníku.