Velké dohady doprovázely loňské úpravy v Kancnýřově sadu v Dačicích, při kterých došlo k posunutí pomníku padlým.

Spory se týkaly nejen manipulace s pomníkem, ale také toho, zda je vůbec jeho vlastníkem město a zda vůbec mohlo k přesunu dojít. To byl i jeden z argumentů odpůrců stěhování.

Dačičtí zastupitelé ale nyní schválili souhlasné prohlášení města Dačice, Československé obce legionářské, Sdružení zdravotně postižených a místního Sboru dobrovolných hasičů, že pomník v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí v Dačicích je vlastnictvím města. Současně zastupitelé schválili návrh, aby byl pomník doplněn o pamětní desku se jmény tří novodobých veteránů, kteří zahynuli při výkonu služby.

Starosta Karel Macků poznamenal, že náklady na výstavbu pomníku byly podle historických záznamů hrazeny z větší části sbírkou a bronzová pamětní deska k uctění památky padlým ve 2. světové válce byla hrazena Místním národním výborem v Dačicích. „V roce 2016 byla provedena celková oprava pomníku a jeho posunutí na jiné místo, což vyvolalo u některých občanů nevoli. V tuto chvíli je jasné, že je pomník v majetku města a to s ním může a mohlo nakládat. Vše ostatní je dál otevřené,“ podotkl starosta.

Proti přesunutí pomníku byla sepsána dokonce petice a následně loni zastupitelé přijali návrh na vyhlášení místního referenda o případném návratu památníku zpět na původní místo. Karel Macků potvrdil, že záměr vyhlásit referendum je stále v platnosti, ale pokud se jedná o nějaké přesuny, rozhodně to v této chvíli není otázkou dní. „Vyřešili jsme jednu z těch věcí, kterou ti, kterým se přesun nelíbil, zpochybňovali, a to je vlastnictví městem. Dokázali jsme, že pomník je ve vlastnictví města a všechny organizace, na které se odpůrci přesunu odvolávali, jasně řekly, že skutečně pomník je města a že jsme tedy měli pravdu," uvedl starosta.

Jedním z odpůrců přesunu pomníku padlým je i dačický advokát Antonín Tunkl, podle kterého je nové usnesení zastupitelstva pouze přiznáním toho, že předtím pomník město nevlastnilo.

„Spolky pohrdají svými předky. Je otázkou, zda připravenou žalobu potomci těch, kteří jsou na pomníku, podají či nikoli. Na druhou stranu městu asi nic jiného nezbývalo. Je to z obou stran bezectné, chybí tam mravní základ a to je to, co mi vadí,“ říká. Žaloba je podle Antonína Tunkla poslední krok. Upozornil také na to, že pod peticí proti přesunu pomníku se podepsalo skoro tisíc lidí. „To nám dává podnět k tomu, že to musíme nějak zakončit. Boj může být marný, ale na druhé straně takhle to nemůže skončit. Naše argumenty se nyní umocnily,“ konstatoval.

Pomník padlým ve světové válce 1914 – 1918 byl na Palackého náměstí v Dačicích vybudován v roce 1935 díky společnému úsilím předchůdců stran, které se nyní shodly v souhlasném prohlášení o vlastnictví pomníku, tedy Městského dobrovolného hasičského sboru v Dačicích, Místní skupiny Družina čsl. válečných poškozenců v Dačicích, Československé obce legionářské, místní jednoty v Dačicích a města Dačice. Je dílem akademického sochaře J. V. Duška z Tábora a nese nápis „Hrdinům i obětovaným“.

Na pomníku je vyryto 54 jmen občanů padlých v 1. světové válce a na bronzové desce zhotovené v letech 1945 a 1946 jsou uvedena jména popravených a umučených dačických občanů za doby německé okupace v letech 1939 až 1945. Součástí pomníku je i pamětní deska obětem holocaustu pořízená v roce 2003.