Přesto se tento zdánlivě nekonfliktní bod neobešel bez připomínek. Někteří zastupitelé totiž dospěli k názoru, že poplatek by mohl být ještě znatelně nižší. Na fakt, že město vydělalo v loňském roce na odpadech zhruba čtyři miliony korun, upozornil Tomeš Vytiska (KSČM).

To nepopírá ani místostarostka Petra Blížilová (ČSSD). „Je to díky tomu, že na našem území se nachází skládka, kde se ukládá i komunální odpad z jiných obcí, z čehož plynou určité příjmy. Ty byly ve zhruba stejné výši jako částka, již jsme vybrali od občanů," připustila Petra Blížilová.

Starosta Stanislav Mrvka (ČSSD) doplnil, že Hradec navíc platí také nižší skládkovné než ta města a obce, v jejichž katastru žádná skládka není.

„Náklady jsme v minulém roce snížili i spuštěním kompostárny, což rapidně pomohlo v oblasti odpadů zlepšit hospodaření, protože přímo na skládku ukládáme daleko menší počet tun," vysvětlil starosta.

Podle komunistického zastupitele by se toto vše mělo odrazit v ceně popelnic. „Jde mi o to, zda bychom tyto evidentní skutečnosti neměli vzít nějak v potaz při určování výše poplatku. Myslím, že není příliš přínosné, abychom právě na tomto vydělávali. Spíše bychom měli poplatek adekvátně snížit," je přesvědčený Tomeš Vytiska.

To však podle slov starosty není tak jednoduché, protože situace se může velice rychle obrátit.
„Já tyto argumenty samozřejmě chápu a rozumím jim, ale je třeba si uvědomit, že je to závislé právě na onom poplatku za skládkování, který nyní sice v nějaké výši dostáváme, ale v příštím roce už to může být jinak, pokud začne platit chystaná novela zákona. Proto v tuto chvíli žádné zlevnění nenavrhujeme, i když by to bylo hezké gesto a já bych s ním neměl problém. Mohlo by se však velice snadno stát, že se najednou v pololetí propadneme do minusu a velké ztráty," poznamenal starosta Stanislav Mrvka.

S tímto vývodem souhlasil i místostarosta Bohumil Komínek (ČSSD), který starostova slova ještě upřesnil.

„Ty ostatní příjmy, které máme, jsou skutečně velmi na vahách a není jasné, jak to bude v budoucnu. Držíme se proto hlavně filozofie nezdražovat a zajistit našim občanům stabilní poplatek," podotkl Bohumil Komínek.

V této souvislosti vyplynuly i další otázky. Vojtěch Duba (TOP 09) se dotázal, zda rozhodnutí z minulého zastupitelstva, které počítá s tím, že popelnice budou v budoucnu vyvážet Služby města namísto společnosti AVE CZ, která obsluhuje i jiné obce, příjmy za skládkování radikálně nezvýší a jestli se již nyní na Fedrpuši neukládá odpadu méně.

„Budeme mít zasedání dozorčí rady společnosti Ekoskládka, kde dostanu přesná čísla, a potom budu zastupitele informovat," přislíbil Bohumil Komínek.

Starosta Mrvka ale nabídl i jiný pohled: „Je to jen můj názor, ale možná že by to nebylo úplně na škodu oželet část peněz a nevozit si sem smetí odjinud," nadnesl.