Nevíce zasáhne do rodinných rozpočtů zvýšení ceny tepla. Cenový nárůst se bude lišit v jednotlivých cenových lokalitách v závislosti na jejich palivové základně. „Nejvyšší nárůst bude v lokalitách vytápěných zemním plynem, nižší pak v lokalitách vytápěných teplem z biomasy. V průměru lze očekávat meziroční nárůst zálohové ceny přibližně o 30 procent,“ upřesnil Milan Kučera, ředitel společnosti Teplospol. Lidé ale v rámci vyúčtování za rok 2023 dostanou vrácené finanční přeplatky, které jim pomohou zvýšení záloh pro příští rok částečně kompenzovat. Teplo pro koncové odběratele společnost Teplospol vyrábí na plynových zdrojích a z části i nakupuje od externích dodavatelů. Pro roky 2022 a 2023 měla firma cenu plynu zafixovanou za mimořádně nízké covidové ceny. Fixace ale končí a komodity výrazně podraží. Průměrná domácnost si tak od nového roku za teplo připlatí několik stokorun za měsíc. „Při průměrné roční spotřebě tepla 18 GJ odhadujeme dopad na jednu domácnost o cca 6 tisíc korun za rok více, což by představovalo měsíčně nárůst 500 korun. Jde ale o hrubý odhad závisející na tom, z jaké lokality zákazník je, jaká bude zima, jak budou zákazníci šetřit a podobně,“ dodal Milan Kučera. Teplospol zásobuje teplem v Jindřichově Hradci necelých 4800 domácností.

Za teplo si v příštím roce Hradečáci připlatí.
Ceny tepla v Hradci porostou. Domácnosti si měsíčně připlatí i několik stokorun

Ve městě také od nového roku vzroste cena za svoz odpadu. Dlouhých 17 let byl poplatek za osobu 500 korun ročně. A to i přesto, že celkové náklady spojené s netříděným i tříděným odpadem byly ve skutečnosti vyšší. V současné době k tomu přibyly i zvýšené náklady spojené se změnou sazby DPH a ostatními legislativními povinnostmi. Nově se tak od 1. ledna 2024 zvedá částka za svoz popelnic o 150 korun na osobu. Zvýšení ale neplatí pro všechny. U dětí do šesti let a seniorů nad 65 let zůstává poplatek původních 500 korun za rok.

Stanoviště pro tříděný odpad.
Poplatky za odpad v Hradci vzrostou. Zdražení se ale nedotkne všech obyvatel

Lidé si budou muset připlatit i za vodu. Vodné a stočné v Jindřichově Hradci v roce 2024 zdraží dohromady o necelá tři procenta. Společnost ČEVAK městu předložila kalkulaci cen na rok 2024. Nové ceníky následně schválila rada města. Vodné bude 45,19 korun za metr krychlový bez DPH a stočné 38,85 korun. Za nárůstem ceny vodného stojí zvýšená cena vody předané.

Areál čistírny na Jiráskově předměstí si v úterý přebralo sdružení firem, které vyhrálo výběrové řízení na modernizaci.
Hradec spustil jednu z největších investic. Čistička spolkne čtvrtinu rozpočtu

Více peněz si musí připravit také nájemníci, kteří bydlí v bytech ve vlastnictví města. Pro rok 2024 si připlatí o 10 procent.

Naopak stejné jako v letošním roce zůstanou v Jindřichově Hradci poplatky za psy. Obyvatelé rodinných domů v místních částech platí za jednoho psa 100 korun, ve městě 200 a lidé v panelových bytech 800 korun.

Nezmění se ani ceník jízdného v městské hromadné dopravě v Jindřichově Hradci a místních částech. Roční předplatná jízdenka stojí 1200 korun a pro děti a důchodce 800 korun. Senioři nad 65 let mají dopravu v MHD zdarma stejně jako děti do 6 let v doprovodu dospělého.