Cena vodného tedy zůstává bez DPH 32 korun a stočného 24 korun.

„Přešli jsme na centrální zásobování vodou. Společně s jeho provozovatelem jsme hledali úsporná opatření. Nakonec se nám podařilo najít rezervy v nákladovosti provozu. Proto jsme mohli nechat ceny, jako jsou letošní,“ vysvětlil starosta Karel Zvánovec. Ceny za domovní odpad však museli podle jeho slov navýšit, ale jen o dvacet korun.

„Město je plynofikováno, proto chceme podporovat ekologické topení. Obyvatelé, kteří mají doma vytápění plynem nebo elektrikou, budou v příštím roce platit 370 korun a ti, kteří topí pevnými palivy, 500 korun a lidé, kteří tady mají rekreační objekty, zaplatí také 500 korun,“ upřesnil Karel Zvánovec.