Jak vysvětluje ředitel okresní správy Josef Čech, často se správní řízení s pojištěncem zahajují prakticky jen proto, že nemocný neměl na zvonku napsané jméno.

„Setkáváme se s tím, že práce neschopný pojištěnec nemá dobře označený zvonek, dveře či schránku. Mnohdy  po dobu nemoci tráví čas u nějakého blízkého, kdo o něho může pečovat, ale tuto adresu nenahlásí lékaři. Stane se také, že musí pro léky, i když bydlí sám, nebo jde ven mimo vycházky. Rovněž jsou případy, kdy se kontrolor nedostane do domu kvůli psovi, který pobíhá po zahradě. Pak nemáme jinou možnost, než to řešit správním řízením," zdůrazňuje Josef Čech.

Jedná se totiž o zákonnou normu a pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení se podle Josefa Čecha vydávají na kontroly na vyžádání zaměstnavatelů a také lékařů.

Práce neschopný pojištěnec totiž musí podle zákona o nemocenském pojištění umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v prvních 21 dnech též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly. Při této kontrole je dočasně práce neschopný povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Od nového roku nastane změna, která se dotkne především zaměstnavatelů, kteří budou náhradu mzdy práce neschopnému zaměstnanci vyplácet prvních čtrnáct dní, zatímco do konce roku je to tři týdny.

Bohužel, dnes je stále více lidí, kteří si nemocenskou z finančních důvodů nemohou dovolit, někdy v tom hraje roli i obava ze ztráty zaměstnání. „Musela jsem přes měsíc marodit a byla to hrůza, horko těžko jsem z nemocenské poplatila nájem. Když mám chřipku, tak většinou obětuji  pár dní dovolené," naznačuje Marie Jílková z Hradce.