Víc než 22 let funguje v Jindřichově Hradci v Centru sociálních služeb manželská a předmanželská poradna. Doposud byl jejím zřizovatelem Jihočeský kraj, ale od příštího roku bude poradna spadat přímo pod město Jindřichův Hradec.

„Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zrušení provozování odborného sociálního poradenství ze své strany, což by pro naše občany znamenalo výrazné omezení a ztrátu možnosti využít kvalitní psychologickou pomoc," předeslala tisková mluvčí jindřichohradecké radniceKarolína Průšová. Proto rada města schválila, aby Jindřichův Hradec od 1. ledna 2015 převzal chod Manželské a předmanželské poradny. „Fakticky bude poradna sídlit i nadále v Centru sociálních služeb," doplnila mluvčí. Lidé tak o tuto službu nepřijdou.

Jen za loňský rok zaznamenala poradna více než 1500 konzultací. PodleOldřišky Tomšové,která psychologickou pomoc v jindřichohradecké poradně od jejího založení poskytuje, se ale problémy, s nimiž lidé přicházejí, značně změnily. „Zpočátku tvořily převážnou část rozvody a spory o děti, nyní se problematika rozšířila o generační rozpory, problémy s prací, s drogami," objasnila. Stále ale hlavní náplní práce zůstávají rodinné vztahy, a to jak nejbližších členů, tak i širší. „Spousta lidí vyžaduje střídavou péči, aniž vědí, jak moc je to náročné, zvlášť když se spolu lidé neumějí domluvit. S rozvody souvisejí také obavy prarodičů, že přijdou o kontakt s vnoučaty," uvedla příklady Oldřiška Tomšová.

Mezi klienty převažují lidé mezi 35 a 40 lety, ale výjimkou nejsou ani senioři. „Většinou nezůstává u jednoho sezení, průměr je tak pět, ale mám i klienty, kteří chodí opakovaně i déle," popsala psycholožka.

PodleJiřího Albrechtaz Jindřichova Hradce záleží u takového poradenství na tom, jak kvalifikovaně kdo dokáže posoudit, pochopit a pomoct. „To většinou zvládne dobrý přítel," míní. NaopakLucie Galloze Starého Města pod Landštejnem je toho názoru, že přítel může být zaujatý, ovlivněn vlastní zkušeností. „Zdatný psycholog by měl mít jistý nadhled a hlavně zkušenost. Osobně si myslím, že pohled zvenčí, zkušenost a nadhled jsou nutné a tyto instituce mají tedy smysl. Občas je to třeba," říká.

Jindřichohradecká poradna poskytuje služby bezplatně. „Není potřeba ani žádné doporučení," uzavřela Oldřiška Tomšová.

manželská a předmanželská poradna

kde sídlí:v prvním patře budovy Centra sociálních služeb v České ulici 1175/II v Jindřichově Hradci

v roce 2013 bylo provedeno1 528 konzultací

zaznamenáno bylo 228 nových případů

poradnu navštívilo 292 žen, 243 mužů a 48 dětí do 18 let

od založení poradny v roce 1992 ji vede a psychologickou pomoc poskytuje Oldřiška Tomšová

komu je poradna určena:jednotlivcům, párům, rodinám, lidem v zátěžových a krizových životních situacích rozvod, rozvodové a porozvodové období, nemoc, úmrtí blízkého člověka, ztráta zaměstnání a v poslední době pracuje poradna i s lidmi po pokusech o sebevraždu

služby v poradně jsou zcela zdarma a není potřeba anižádné doporučení,v některých případech jsou možné konzultace přímo v rodině

Petra Jouzová