Pozůstalí, jenž si přáli zachovat pietu a zůstat v anonymitě, jsou rozhořčeni. O svém zážitku hovoří jen s těžkým srdcem a v očích se jim lesknou slzy. „Náš příběh jsme se rozhodli zveřejnit hlavně proto, aby se podobná událost nestala i dalším lidem,“ informovala zasažená osoba.

„Velmi se nás to dotklo,“ doplňuje druhý člen rodiny s tím, že za takovou fatální chybu se omluva nepřijímá. Jediný den a hodina, která se jim zapsala navždy negativně do paměti. Není to příběh z tragikomického filmu ani špatný vtip, ale čistá realita, která se udála v městském pohřebním ústavu.

JINÁ RAKEV, JINÝ ČLOVĚK

Před posledním rozloučením je uvádí žena do obřadní místnosti na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích. Za nimi v závěsu kráčí hned smuteční hosté, rodina i široký okruh přátel zesnulé. Ponořeni do svých myšlenek, chtě se důstojně rozloučit s maminkou, babičkou, tetou, přítelkyní, všichni usedají do lavic. Obřad začne a rodina nemá šanci jej zastavit. „Vše bylo hrozně rychlé, v jednom okamžiku jsem zvedla oči, podívala jsem se na katafalt. Zaměřila se na rakev a vidím, že to není ta, co jsme vybrali,“ přiblížila zdrcená příbuzná, že spatřila obyčejnou rakev.

Nejdříve ji napadlo, že jde jen o omyl a zesnulou uložili do jiné schránky. „Když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, že to není možné, že tam opravdu leží někdo jiný,“ popsala své úvahy. Pracovnice pohřebního ústavu se několikrát ptala, jestli si vezmou květiny, ale taková důležitá věc jí unikla, proto se po obřadu vše rozhodli řešit. „Před obřadem se ptala nejen na květiny, ale jestli ji chceme ještě vidět. Po obřadu se dotazovala, zda bylo vše v pořádku, řekli jsme, že vůbec a rozhodli se sepsat stížnost. Navíc nám potom za celý den nebyli schopní podat vysvětlení, nevěděli jsme, kde se stala chyba,“ sdělila rozčíleně, že takové jednání nikdy nezažila.

CHYBY JSOU LIDSKÉ

Důvěryhodný zdroj Deníku z jiné pohřební služby uvedl, že by nedopatření ještě pochopil, kdyby se jednalo o dvě ženy podobného jména. Ale v tomto případě šlo o muže a ženu, každého v úplně jiné rakvi. „Jsme jenom lidé, chybovat je lidské, někdy je denně i deset obřadů, ale je to neomluvitelná chyba samozřejmě,“ míní člověk z branže. „Ten pán měl úplně obyčejnou rakev, my měli objednanou mahagonovou,“ upozornila členka rodiny na markantní rozdíl. „Takto jsme si důstojné rozloučení nepředstavovali,“ shodují se příbuzní.

K události je vyjádřila ředitelka Pohřebního ústavu města České Budějovice Kateřina Vrbová, kdy uvedla, že pozůstalí po zemřelé paní si veškeré služby s posledním rozloučením objednali u pohřební služby Memory. „Touto pohřební službou bylo rozloučení objednáno u nás v obřadní síni krematoria v Českých Budějovicích,“ upřesnila. Pohřební služba dle jejích slov k obřadu přivezla dvě rakve se zesnulými bez průvodního listu zemřelého. „Ani nebyly zapsány do knihy přivezených. Zde nebyla provedena kontrola naším zaměstnancem při příjmu a nebyla provedena kontrola připravení rakve na katafalk,“ uznala pochybení jednotlivých zaměstnanců.

POHŘEB UHRADILI

Po obřadu sepsali s objednavatelem pohřbu stížnost. „Vzhledem k citové újmě rodina odmítla za objednané služby zaplatit, a tím vznikla škoda pohřební službě Memory. Ta byla námi v plné výši uhrazena, tak aby objednavatel pohřbu byl uspokojen, za služby neplatil a byl odškodněn. Rodina si dále nepřála od pohřebního ústavu města zaslat žádný omluvný dopis,“ naznačila Kateřina Vrbová, že omluva byla ze strany rodiny odmítnuta.

Po skončení obřadu byla zemřelá odvezena ke zpopelnění do Tábora. „Konkrétní pracovníci pohřebního ústavu byli okamžitě potrestáni dle vnitřních směrnic organizace a nahradí veškerou škodu. Zároveň byla s okamžitou platností zavedena ještě další nápravná opatření, aby k podobným omylům z naší strany nedocházelo,“ uvedla kroky, které učinili a dodala, že se jedná o ojedinělý. „V minulosti k takovéto politováníhodné události ještě nedošlo. Rádi bychom ještě jednou vyjádřili velkou omluvu rodině za toto nedopatření,“ sdělila ředitelka městské příspěvkové organizace.

PATRNÉ ROZDÍLY

K otřesnému zážitku se vyjádřil i majitel pohřební služby Memory Michael Dimitrov, i když původně z profesní úcty komentář nepovažoval za vhodný. „Některé okolnosti musím uvést na pravou míru, do krematoria jsme opravdu vezli dva zesnulé, ale ve zcela odlišných rakvích k naprosto rozdílným rozloučených konajících se v jiný čas,“ informoval s tím, že každý měl samozřejmě i jinou květinovou vazbu a veškeré náležitosti.

Také zmínil, že klientům nabízí možnost zvolit si mezi místy zpopelnění. „Otevřeně dáváme na výběr, zda pozůstalí chtějí provést zpopelnění v místním krematoriu, nebo využijí identickou, ale levnější službu v Táboře,“ podotkl, že s tímto souvisí i absence průvodního listu u zesnulých, kteří jsou převážení k žehu do táborského krematoria. „Před asi sedmi lety po prvním oznámení v českobudějovickém krematoriu, že si rakev se zesnulým odvezeme a kremace bude realizována jinde, nám bylo pracovníky krematoria oznámeno, že nejen že nepotřebují, ale ani nechtějí průvodní list a ani tyto případy nebudou zapisovat do knihy zemřelých,“ vysvětlil zaběhlou praxi.

STANDARDNÍ POVINNÉ ZNAČENÍ

Každá rakev je podle jeho vyjádření označena standardně tzv. rakvenkou – papírovým štítkem, na kterém je uvedeno jméno zesnulého, typ rakve, místo i termín včetně času obřadu, místo kremace a další údaje. „Tyto údaje se při přivezení do krematoria kontrolují několika osobami a pracovníci si je převezmou a odvezou do zázemí, kde je chystají k obřadům. V tuto chvíli již bohužel nemůžeme, jakkoliv ovlivnit, jestli pracovník přebírající a připravující rakev a květiny, zkontroluje tyto údaje,“ naznačil Michael Dimitrov.

Dle dostupných informací došlo k lidskému selhání až po příjmu. „K obřadu připravili správnou květinovou výzdobu, ale špatnou rakev. Tuto skutečnost následně pracovníci krematoria uznali a vše nám oznámili,“ dodal majitel pohřební služby.

Skutečnost, ke které došlo, ho velmi mrzí. „Bohužel však nevidím jakoukoliv možnost, jak jsme mohli tomu, co se stalo zabránit. Stejně tak nám může být, podle mého názoru, těžko vyčítán postup předání zesnulé, který takto funguje dlouhodobě, a navíc i kdybychom tento postup podstoupili, tj. jednalo by se například o obřad i následnou kremaci v městském krematoriu. Tato skutečnost by neměla žádný vliv na onu osudnou chybu,“ uzavřel Dimitrov. Rodina se nyní obrátila na ještě na magistrát města, který má pohřební ústav v gesci a zvažuje následné právní kroky.