Souhrnná částka, kterou město Dačice vyčlenilo na poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí, byla schválena v celkové výši 39 996 korun. Jak vysvětlil starosta Karel Macků, jedná se o poskytnutí pomoci rodinám, které pečují o nezletilé dítě pobírající příspěvek na péči, rodinám s nezletilými dětmi, které z důvodu nízkých příjmů pobírají příspěvek na živobytí, dále rodinám s nezletilými dětmi, které nepobírají příspěvek na živobytí, ale pohybují se na hranici chudoby a sociálně potřebným rodinám, které vychovávají čtyři a více dětí.

"Poskytnutí sociální výpomoci bylo posuzováno na základě podání písemných žádostí o sociální výpomoc a doložení dokladů o pobírání sociálních dávek nebo o sociální situaci. Podané žádosti byly poté posouzeny na jednání sociální komise," vysvětlil starosta a doplnil, že takový postup se v případě této výpomoci v minulosti osvědčil. "Tato forma přenáší více aktivity a odpovědnosti na sociálně potřebné rodiny," zmínil Karel Macků.