ÚZSVM informoval, že díky včasnému zahájení dědického řízení se mezi dědice rozdělí osmina lesního pozemku o rozloze 32 tisíc metrů čtverečních v obci Studená (Horní Bolíkov).

A jakou historii zmíněného pozemku se úřadu podařilo odhalit?

„Archivy odhalily, že dříve neznámí spolumajitelé byli bratři narození v prvním desetiletí 20. století. Podíly lesa získali v roce 1933 na základě odevzdací listiny. Jejich spoluvlastnictví bylo z neznámých důvodů přeneseno z pozemkové knihy do katastru nemovitostí až v roce 1992, kdy již dávno nežili,“ popsal ÚZSVM.

O majetek, který už byl málem definitivně zapomenutý, se na úřad přihlásila vnučka jednoho z bratrů, která patrně bude taktéž jedním z dědiců.

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo šetření zdárně ukončit a včas podat k soudu návrh na doprojednání dědictví.

„Šlo o nejrozlehlejší pozemek s neznámým vlastníkem na Jindřichohradecku a osmý největší v jižních Čechách,“ konstatoval úřad.

Pokud by podnět do konce roku podaný nebyl, majetek by jako opuštěný ze zákona přešel do vlastnictví státu.