Úřad informoval o tom, že převedené pozemky mají dohromady celkovou výměru 2 550 m2.

„Do svého majetku si je formou bezúplatného převodu zapsaly Člunek a Dačice, které je potřebují pro realizaci svých rozvojových plánů. Konkrétně se bude jednat o úpravy a údržby dopravní infrastruktury,“ uvedl ÚZSVM.

Převodem zároveň došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a povrchu komunikací.