Hradečáci by měli registrovat, že během celého měsíce budou na veřejných místech nastražené návnady, které mají město zbavit hlodavců.

„Dojde k ošetření kanalizační sítě, teplovodních kanálů, veřejných ploch a vybraných objektů. Doporučujeme zajistit zvýšený dohled nad malými dětmi a chovanými zvířaty, zejména psy,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Dodala, že vzhledem k tomu, že výskyt hlodavců se dá očekávat také v okolí obytných domů, hospodářských stavení a na veřejných prostranstvích, vyzývá město obyvatele k hlášení výskytu myší a krys. „Deratizaci zajišťují místní firmy v součinnosti se společností Služby města, která hlášení přijímá na telefonním čísle 384 364 250,“ doplnila. Radnice rovněž vyzývá rovněž majitele pozemků a objektů, aby se k plánované deratizaci připojili.