V českobudějovické Lidické třídě byla zahájena další etapa rekonstrukce vozovky. Řidiči proto musejí počítat s následujícím omezením.

Úplně uzavřena zůstane silnice III/00354 Lidická třída v úseku náměstí Bratří Čapků – Papírenská pro vozidla nad 6 tun z důvodu realizace další etapy rekonstrukce této komunikace. Uzavírka pro vozidla nad 6 tun, mimo vozidel MHD, linkových autobusů, IZS a vozidel s povolením stavby, navazuje na probíhající uzavírku z minulé etapy stavby.

Objízdná trasa zůstává beze změny jedná se o následující komunikace : Lidická třída, Mánesova ulice, silnice I/3, odbočka na Včelnou a ze Včelné na České Budějovice a naopak. Doba trvání uzavírky je do 20. 12. 2019.

Další uzavírka v Budějovicích se týká Preslovy ulice. Z důvodu realizace kanalizační přípojky pro nový pavilon českobudějovické nemocnice dojde k úplné uzavírce ulice Preslova. Termín uzavírky je od 14. 10. do 16. 10. 2019. Objížďka je vedena po místních komunikacích.

Jiná úplná uzavírka se týká budějovické křižovatky místních komunikací Jana Kollára a P. J. Šafaříka, kde se bude rekonstruovat STL a NTL plynovod, a to od 10. 10. do 14. 11. 2019.

Nadále je například uzavřena Nerudova ulice v úseku Kostelní - Jírovcova. Uzavírka zde potrvá nejméně do 16. listopadu. Jedná se ale o možném prodloužení o jeden měsíc.

I městské hromadné dopravy se dotkne úplná uzavírka komunikace č. II/634 mezi Českými Budějovicemi a obcí Vráto. Kvůli uzavírce budou od pátku 11. 10. 2019 od 21:00 hodin do neděle 13. 10. 2019 do 23:50 hodin všechny spoje linky 1 obsluhující obce Vráto, Hlincová Hora a město Rudolfov obousměrně odkloněny po objízdné trase ulicí Hlinská a místní komunikaci spojující obce Hlinsko a Vráto.

Po dobu trvání tohoto opatření budou pro dotčené spoje linky 1 obousměrně bez náhrady zrušeny zastávky Rozcestí Hlinsko, Nové Vráto, Nové Vráto – U Pily, a Vráto, zastávka.

Spoje linky 1 končící v cílové zastávce Nové Vráto-U Scanie pojedou po své stávající trase bez omezení.