„Žádali jsme o dotace do Operačního programu životního prostředí na snižování emisí, tato žádost nám nevyšla, ale získali jsme dotace v programu Snižování energetické náročnosti na zateplení, fasádu a výměnu oken. Aby měl projekt smysl musíme sami financovat plynovou přípojku, kotelnu, rozvod topení včetně otopových těles, celkovou úpravu balkónů a další práce nesouvisející s projektem,“ informoval starosta Josef Rod.

Na zasedání proto zastupitelé nyní schválili částku přes 800 tisíc korun.