Jak už Deník informoval, na realizaci tohoto projektu dostala obec Studená dotaci 6, 5 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí. „Začaly práce na výměně oken, natažení topení a výměně kotle,“ informoval starosta Josef Rod. V rámci projektu Snižování energetické náročnosti mateřské školy bude dále provedeno celkové zateplení budov včetně fasád. Vytápění bude změněno z akumulačních kamen na plynové s ústředním topením.