Pane doktore, nejen chovatelé z široké okolí vás znají jako výborného a obětavého veterinárního lékaře. Co vy považujete za svůj největší životní úspěch v této profesi?

Jelikož jsem po ukončení školy nastoupil sem do Dešné u Dačic a Dešná jako taková byla a je spojená s chovem koní (chov koní zde před 35 lety založil Štěpán Prýgl), takže jsem nastoupil na obvod, kde se chovalo 40 až 100 koní. To, že zde koně byly, mne od samého začátku motivovalo, a zároveň i nutilo se více méně o choroby koní hlouběji zajímat. Proto považuji za svůj snad i úspěch, že o koních něco vím. A dále se snažím v této specializaci rozvíjet. A druhým životním úspěchem je, že dcery studují veterinární a farmaceutickou univerzitu a snažím se jim své životní zkušenosti předávat.

Kdy a jak jste se dostal k práci veterináře? Byl to váš sen již od mládí, nebo jste mířil jiným směrem a zvládl toto poslání za vás vybrat osud?
Jelikož jsem studoval střední zemědělskou technickou školu a pocházel jsem z vesnice a můj otec byl zootechnikem, měl jsem k této profesi celkem blízko a vždy jsem obdivoval práci veterinárních lékařů. Po této střední škole jsem se rozhodl studovat na veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kterou jsem ukončil v roce 1983. I když je to velice náročná profese jsem rád, že jsem se pro ni rozhodl, ani snad si nedovedu představit, že bych dělal něco jiného.

Existuje pacient, na kterého nerad vzpomínáte a proč?
Veterinární profese je někdy záludná i v tom, že člověk se musí rozhodnout během krátké chvíle a určit směr léčby, aby se pacientům, co nejdříve ulevilo, při tomto postupu určení diagnózy a směru terapie je lékař odkázán více měně na sebe, své zkušenosti znalosti, případně technické a laboratorní vybaven

Zdeňka Koutná se ptala Františka Štokra.

í. Je třeba si uvědomit, že zvířecí pacient ošetřujícímu lékaři jen minimálně napoví směr a možnosti vedoucí k jeho uzdravení. I při sebelepším terapeutickém postupu se může stát přehmat či omyl, který může ošetřované zvíře ještě více ohrozit na jeho zdravotním stavu. Ano i mně se stal případ, na který určitě nerad vzpomínám, kdy po aplikaci do svalu klisně došlo během tří dnů k rozsáhlému zánětu prsních a krčních svalů s následnou nekrózou (odúmrtí) kůže a podkoží. Této klisně jsem musel postupně odpreparovat cca 0,75 metrů kůže a podkoží na krku a prsou. Celková doba terapie trvala dva měsíce a byl jsem strašně rád, že po tomto, dá se říci banálním, zákroku (injekční aplikace do krční svaloviny) výše citovaná klisna přežila. Je samozřejmostí, že po ztrátě tak velkého úseku kůže a podkoží jsou trvalé následky. V současné době je klisna v pořádku. Příčinou dle mého soudu velice rychlé reakce svalů a kůže byla kontaminace při nitrosvalovém podání veterinárního preparátu.
Závěrem je nutno říci, že veterinární profese je velice krásná, ale na druhé straně někdy i nevyzpytatelná.

Máte nějakou kuriozitku, perličku ze své praxe?
Na tuto otázku pan doktor hledal dlouho odpověď procházel z minulosti mnoho příběhů, které by snad vydaly na samostatnou knihu – ošetřováním velblouda počínaje, přes léčbu cirkusového koníka a telení již otelené krávy pokračuje a zásahy při odchytu zdivočelých domácích zvířat narkotizační foukačkou z čelního nakladače konče. Takové normální příběhy pravil a odmítl na tuto otázku dále odpovědět se slovy, že zas až tak nic moc zajímavého vlastně nezažil (poznámka Zdeňky Koutné).

Je možné se při vašem pracovním vytížení věnovat i jiným zájmům?
Práce veterinárního lékaře ve většině případů není prací na 8 a půl hodiny denně. Většina terénních veterinárních lékařů je na telefonu 24 hodin denně. Ale i přes toto vytížení je třeba, aby se člověk věnoval i jiným zájmům či koníčkům. V mém případě, jak mi to čas dovoluje, se věnuji myslivosti zde u nás v Mysliveckém sdružení Dešná. I tato myslivost je krásným skloubením s veterinární profesí. I když jsou to řídké chvíle, pro mne je nejlepší relaxací čekaná a posezení na kazatelně či posedu. Další relaxací je pro mne již pětkrát návštěva Norska a krásné norské přírody s rybolovem ve fjordech.

Máte v životě nějaký sen, který by jste si chtěl splnit?
Jelikož mám rád přírodu a zvířata, chtěl bych se někdy podívat na poznávací zájezd do Kanady.