Zdejší zemědělský podnik CizAgro zmodernizoval areál z roku 1975. Původní stáje pro jalové a březí prasnice už nevyhovovaly současným trendům a zařízení bylo opotřebované.

Prasatům se nyní daří lépe, ale návratnost investic je dlouhodobou záležitostí. V dnešní době je totiž kladen důraz na pohodu chovaných zvířat, což znamená nemalé investice. Na druhé straně spokojené zvíře má daleko lepší produkci, než jedinec stresovaný prostředím.

Více o moderní odchovně v Cizkrajově najdete v sobotním vydání Jindřichohradeckého deníku.