Jejím hlavním cílem byla návštěva hrobu významné jindřichohradecké rodačky, členky takzvané staré gardy Národního divadla – herečky, spisovatelky (kromě jiného autorky memoárové knihy nazvané Svému rodišti) a překladatelky Adély Volfové (1846 – 1940), který je umístěn na Olšanských hřbitovech. Tento, zubem času zdevastovaný hrob, spolek v rámci projektu Správy pražských hřbitovů "Adopce významných hrobů“ adoptoval na dobu deseti let a s významnou finanční pomocí Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec nechal opravit jeho propadlé základy a obnovit i samotný pomník.

U zadaptovaného hrobu je umístěn certifikát se stručným životopisem herečky a se sdělením, že se spolek jako adopční nájemce podílí na záchraně tohoto významného hrobu. Při setkání s pracovnicí Správy pražských hřbitovů paní Oldřiškou Dvořákovou, která je koordinátorkou Projektu adopcí, došlo ke vzájemné výměně užitečných informací na toto téma.

Během procházky po navštívené části rozsáhlého hřbitova vzpomněli jindřichohradečáci také památky dalšího svého význačného rodáka, historika a politika, ministra rakouské vlády pro české záležitosti a později poslance Sněmu království Českého Antonína Rezka (1853 – 1909), který byl zetěm Karla Jaromíra Erbena a je s ním a s jeho rodinou pohřben ve společném hrobě. Poklonili se i u hrobu Jana Palacha a dalších osobností našeho veřejného života.Na zpáteční cestě absolvovali členové spolku exkurzi v Dendrologické zahradě v Průhonicích s poutavým výkladem ředitele zahrady Zdeňka Kiesenbauera.

Jiří Langer, předseda spolku