V březnu a dubnu by mělo v Třeboni dojít k úpravám vstupního nádvoří před Divadlem J. K. Tyla. Starostka Terezie Jenisová zmínila, že město za chystané práce zaplatí celkovou částku do tří milionů korun včetně DPH. Dodala, že v rámci prací dojde ke stavebním úpravám v průchodu a na nádvoří u divadla, potom též k předláždění části průchodu do nádvoří a výměně a přespádování dlažby na nádvoří divadla. Dojít by mělo také na sadové úpravy.

Tyto úpravy tak budou navazovat na loňské práce, kdy v divadle došlo ke kompletní rekonstrukci vnitřních prostor. Proměny se tehdy dočkalo hlediště, které doznalo nejen estetických změn, ale přináší nyní i větší pohodlí pro diváky.