Velkou nabídku táborů má například Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Přehled tak umožní rodičům a dětem lepší orientaci v nabízených táborech, protože si mohou v přehledném seznamu vybírat podle toho na co je tábor zaměřen.

U každého jednotlivého tábora je uveden popis činnosti, například zda se jedná o volnou rekreaci nebo zda se na táboře preferuje sport. „Přehled letních táborů se bude nadále průběžně aktualizovat na základě dalších zasílaných formulářů,“ informovala tisková mluvčí Jihočeského kraje Kateřina Koželuhová.