Město podepsalo smlouvu o realizaci rekonstrukce s firmou PORR, která práce provede. V rámci oprav dojde nejen k obnově objektu čp. 20, ale také k novostavbě čp. 19. Jak připomněla tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová, dvě budovy v historickém centru Třeboně byly několik let nevyužité. V roce 2009 je město prodalo a od té doby chátraly.

V lednu loňského roku zastupitelé rozhodli o tom, že radnici koupí zpět. „Poté, co se bývalá radnice stala opět majetkem města, byl konkretizován záměr využití budov tak, aby sloužily nejen během sezóny, ale po celý rok,“ objasnila s tím, že prostory poskytnou zázemí pro žáky a učitele základní umělecké školy, součástí bude také sál s možností konání koncertů a představení malých forem, který bude přístupný i pro veřejnost.

Jak zmínila starostka Terezie Jenisová, přestože jde o krajské zařízení, rozhodlo se město věnovat budovy na Masarykově náměstí právě této instituci. „Chodí tam naše děti a mládež a my jim chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro vzdělávání,“ zdůraznila starostka.

Budova čp. 20 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku, která je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek. Ve společnosti PORR v současné době vzniká nové oddělení, které se chce věnovat právě tomuto segmentu zakázek. Ředitel českobudějovické pobočky firmy Jan Syllaba ujistil, že firma chce reagovat novým oddělením, které by se mělo zaměřit na práce v rámci objektů s historickou hodnotou. „Je to také odezva na potřeby Jihočeského kraje. Poptávka po tomto druhu práce nejen v regionu roste, ovšem řemeslo se z našeho oboru poněkud vytrácí. To bychom chtěli změnit,“ podotkl.

Práce na obnově této části centra města potrvají zhruba rok. Terezie Jenisová upřesnila, že rekonstrukce objektu čp. 20 začne v září. Budova čp. 19 bude zbourána a vznikne tady zcela nová přístavba. „Jde o období dvanácti kalendářních měsíců s tím, že v září 2018 by děti měly nastoupit již do nové základní umělecké školy,“ uzavřela starostka.