V reakci na to šéf odboru Eduard Stehlík zahájil na místě šetření a před několika dny, jak informoval starosta Dačic Karel Macků, získalo město dodatečně k přesunu povolení.

„Ministerstvo obrany konstatuje, že souhlas vydává dodatečně a Krajský úřad Jihočeského kraje došel po místním šetření k závěru, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty přestupku či jiného správního deliktu. V této chvíli tedy městu nehrozí žádné sankce," konstatuje Karel Macků.

Dodává, že je rád, že se podařilo napravit počáteční pochybení při revitalizaci Kancnýřova sadu a že městu nehrozí za toto pochybení žádná sankce. Práce na započaté revitalizaci sadu tak mohou podle starosty pokračovat.

Odpůrci záměru zorganizovali petici s názvem Vraťte nám pomník! a v současné době podle zástupce petičního výboru Antonína Tunkla mají již okolo 500 podpisů: „Daleko důležitější ale je, že jsme z kroniky zjistili, že město není vlastníkem pomníku, že ho pořizovali dobrovolní hasiči, legionáři a spolek válečných poškozenců." 

Dačický advokát a zástupce petičního výboru Antonín Tunkl v pondělí Deníku sdělil, že v reakci na povolení k přesunu pomníku již šéfovi odboru péče o válečné hroby na ministerstvu obrany Eduardu Stehlíkovi zastal přípis. „Dle kroniky město dostalo pomník do opatrování a nikdo, tedy město, ministerstvo či kraj, nezkoumal, kdo je vlastníkem pomníku," naznačuje Antonín Tunkl.

Samotná petice má v současné době okolo pěti stovek podpisů a i nadále pokračuje. „Podle petičního zákona by se měla minimálně projednávat v zastupitelstvu a vzhledem k množství podpisů by mohla vést i k referendu," doplnil Antonín Tunkl s tím, že město udělalo svévoli, dopustilo se správního deliktu a vyvázlo bez sankce, což také lidi popudilo.

V samotné petici se mimo jiné argumentuje tím, že o přesunu pomníku rozhodla pouze rada a ne zastupitelstvo. Odpůrci stěhování pomníku navíc poukazují na to, že občané neměli možnost o záměru diskutovat s vedením města. Píše o tom mimo jiné i rodina Bistřických v otevřeném dopisu starostovi.

To ale starosta Dačic Karel Macků vyvrací s tím, že již před rokem se mohli občané vyjádřit ve veřejné diskuzi u kulatého stolu, informace jsou i na webu města. „Mrzí mě, že se odpůrci začali o vše zajímat, až když jsou všechny smlouvy na realizaci podepsané a revitalizace běží. Je škoda, že petiční výbor s námi nejednal už v době, kdy se celá věc plánovala. Ostatně, nejedná s námi ani nyní," míní starosta Karel Macků.

Rovněž autoři otevřeného dopisu starostovi pak i vyzývají k neprodlenému navrácení pomníku na původní místo a k zastavení celé revitalizace, která je dle jejich názoru necitlivá a zbytečně likvidující zeleň.

Starosta ve zveřejněné odpovědi odmítá tvrzení, že pomník přestěhují „do kouta", jen aby získali místo pro stavbu stanů na kulturní akce. „Kancnýřův sad byl založen na konci 19. století a byl od samého začátku určený pro setkávání obyvatel Dačic. Tuto tradici se nám v posledních letech podařilo oživit," uvedl.

„Všichni určitě cítíme, že není vhodné, aby se tyto akce konaly v bezprostřední blízkosti pomníku padlých. Památka 96 zahynulých spoluobčanů si zaslouží místo, kde bychom mohli nikým nerušeni vzdát úctu všem," míní starosta.