„Stavba byla bohužel postavena bez stavebního povolení. Bylo by ji potřeba nejdříve legalizovat,“ uvedla na jednání zastupitelstva starostka města Věra Tomšová.

Většina zastupitelů s legalizací stavby souhlasila, ale s jejím převzetím do majetku města však nikoliv. Pokud by město stavbu převzalo, převzalo by totiž zároveň také zodpovědnost například za případné úrazy.