Podle informací místostarosty Alfreda Němce má být rozhodující hlavně cena, záruční lhůta a realizace zakázky. „Byly bychom rádi, kdyby k ní došlo letos,“ uvedl Němec.

Osloveno má být celkem pět firem. Ze srovnání s obdobnými díly v republice má oprava zejména turbíny, ale i případné drobnější stavební úpravy, přijít na 3 až 3,5 milionu korun.

„Město elektrárnu prodalo své firmě Mihos s tím, že využije výhod firmy, ale město si zachová majetkový dohled nad svým vlastnictvím,“ zrekapituloval místostarosta.