Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

„Pro místní základní a mateřskou školu pořádáme besídky, kde dětem vysvětlujeme, co hasiči dělají, a jak se děti mají chovat v případě nebezpečí,“ popisuje starosta SDH Lukáš Bláha. Lužničtí hasiči zasahují převážně v obci při požárech, čerpají vodu ze sklepů a odklízejí vyvrácené nebo zlomené stromy po vichřicích. Dnes má sbor 27 členů, z toho 21 mužů a 6 žen.

Dobrovolníci zasahují převážně u klasických zásahů v obci jako jsou např. požáry, čerpání vody ze sklepů a odklízení vyvrácených nebo zlomených stromů po vichřicích, kterých poslední dobou přibývá. "Naši hasiči za své dlouholeté působení v obci zasahovali u spousty menších i větších událostí, především ve vsi a jeho blízkém okolí. Všichni členové zasahovali s hrdostí a velkou ochotou pomoci svým sousedům a ostatním občanům," říká starosta SDH Lukáš Bláha.

Připomenul rok 2002, kdy při povodních dobrovolníci společně s jednotkou z Lomnice nad Lužnicí a Šašovic za přítomnosti policie, armády, celní správy a Červeného kříže po dobu dvou týdnů pomáhali zachránit místní občany a ves před velkou vodou.

Infobox: Prvním starostou SDH byl od roku 1894 František Šterba, který byl od roku 1898 - 1890 velitelem jednotky. V roce 1899 byl sbor zařazen do "Župy Lomnické". Do roku 1933 měl sbor dvě čtyřkolové stříkačky " tzv. koňky". V roce 1933 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek, na kterou byla zorganizovaná sbírka. Ta poprvé zasáhla po 9 letech při rozsáhlém požáru lesa (12ha), jela vkuse 45 hodin. Od roku 1973 vlastní sbor motorovou stříkačku PPS12, kterou využívají dodnes. V roce 2007 byla vybudována nová hasičská zbrojnice, která se postupně začala vybavovat.Roku 2009 bývalá starostka obce Marie Širhalová vybojovala pro sbor první hasičské auto zn. LADA NIVA od Policie ČR, dodnes vedené jako velitelské vozidlo využívané na přesun jednotky k zásahu. Do zbrojnice se začali pro zasahující členy kupovat ochranné pomůcky, nové hadice, proudnice, atd..... Pro případ zvýšení hladiny řeky Lužnice se zakoupila čerpadla na vodu a člun k možné evakuaci osob žijící za řekou.