"Sociální komise rady města dlouhodobě připomínkovala některé aspekty přidělování těchto bytů a proto jsme se touto věci začali zabývat," uvedla místostarostka TřeboněTerezie Jenisová.

Z těchto podnětů vyplynulo, že dříve nebyl zohledňován zdravotní stav a sociální zázemí žadatelů. „Do domů s pečovatelskou službou se tak dostávali i lidé, kteří to vlastně ani nepotřebují," podotkla místostarostka Třeboně.

„Nápad vzešel v podstatě přímo ode mě," potvrdila předsedkyně sociální komise a zároveň ředitelka třeboňské Charity Lucie Bicková.

„Vycházela jsem ze zkušeností, které jsem načerpala v jiných podobných zařízeních, ale zároveň díky tomu, že sídlíme přímo v jednom z těchto domů v Třeboni, přicházíme do kontaktu s tamními klienty i uchazeči a přišlo nám, že by bylo potřeba posuzovat je i z pohledu sociální a zdravotní potřebnosti," rozvedla Lucie Bicková.

Do pravidel, podle kterých se hodnotí uchazeči o bydlení, tak nyní přibudou právě zdravotní a sociální aspekty. „Bude se posuzovat soběstačnost žadatele při zvládání každodenních úkonů, ale například i možnosti rodiny postarat se o dotyčného," zmínila Terezie Jenisová. Co naopak z měřítek vypadlo, je věk žadatele. Ten totiž není mnohdy vypovídající. Důležité bude, zda dotyčný pobírá starobní nebo invalidní důchod a zvýhodnění budou i ti, kteří využívají pečovatelskou službu, i když to nebude podmínkou.

Seznam žadatelů tak nyní projde revizí a bude přehodnocen podle nových pravidel. „Myslím si, že je to vstřícný krok ze strany města vůči občanům, kteří potřebují tyto služby. Považuji za úspěch, že naše návrhy uspěly," uzavřela Lucie Bicková.

Petra Jouzová