Tajemstvím úspěchu žáků třeboňské základní školy v matematických testech u přijímaček může být aplikace prvků metody výuky profesora Milana Hejného. „Vytvořil matematiku takovou hravou formou, kdy učebnice na sebe navazují, jsou tam různé hravé prvky tak, aby matematika žáky bavila. Bohužel na to ale musí být vyškolení učitelé, pokud bychom si to chtěli vzít jako naši filozofii matematiky. Řekli jsme si, že to takto dělat nebudeme, ale převezmeme si z Hejného metody jen některé prvky. Děti u nás na konci páté třídy umí zpaměti násobilku, ví, co je to desetinné číslo i zlomek. Některé věci se děti prostě musí naučit.

Úspěšnost žáků 9. ročníků ZŠ Na Sadech v Třeboni u přijímacích testů z matematiky

Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 58,42 %
Číslo a početní operace, dělitelnost 83,12 %
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy 48,24 %
Lineární rovnice a soustavy rovnic 15,33 %
Počítání s mnohočleny 47,69 %
Poměr a měřítko 7,76 %
Převod jednotek 72,70 %
Přímá a nepřímá úměrnost 41,61 %
Slovný úlohy na číselné obory, rovnice 56,03 %
Výrazy s proměnnou 34,00 %

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. Údaje jsou z let 2017 až 2023. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Zdroj: DeníkNaši čtyři matikáři spolu také neustále komunikují, vyměňují si testy i zkušenosti a vše na sebe musí navazovat,“ vysvětlila princip výuky ředitelka třeboňské základní školy Jana Polčáková, která toto vzdělávací zařízení vede už více než 12 let. „Posilovali jsme také asi tři roky zpět výuku matematiky, ale i češtiny a cizích jazyků z disponibilních hodin, které jsme měli možnost zařadit do rozvrhu. Týká se to žáků osmých i devátých tříd,“ dodala ředitelka. V matematických testech měli školáci z Třeboně největší úspěšnost v „početních operacích a dělitelnosti“ (zvládlo v průměru 83 % žáků) a v „převodu jednotek“ (72 %), naopak problémy jim dělaly otázky na „poměr a měřítko“ (7 %).

Třeboňská základní škola Na Sadech má kolem 500 žáků, 23 tříd a 35 kantorů. Při průchodu chodbami zaujmou návštěvníky školy vitríny s přehlídkou sportovních trofejí a diplomů. „Momentálně se nám daří ve veslování na trenažeru, kdy jsme postoupili do Prahy. Předtím jsme vyhráli také celorepublikovou dívčí futsalovou ligu. Máme tu i vynikající jednotlivce. Například bych mohla jmenovat krasobruslařku Alžbětu Kvíderovou v osmé třídě, která vyhrává turnaje a cestuje po celém světě. S dětmi jezdíme i na všestranně zaměřené závody, které organizuje kraj a armáda, do Českých Budějovic,“ pochlubila se ředitelka Jana Polčáková.

Kromě sportu ale žáci jezdí reprezentovat i na vědomostní olympiády, například z českého jazyka, německého jazyka, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu nebo chemie. Třeboňská škola má také vlastní 3D tiskárnu. Učitelé na ní společně se žáky experimentují a tisknou nejrůznější předměty. Školní budova je zároveň vybavená luxusní kuchyňkou i dílnami, kde děti získají praktické dovednosti.

Nejúspěšnější u přijímaček z matematiky jsou v okrese Jindřichův Hradec žáci ze základní školy Třeboň Na Sadech.
Tohle je TOP 5 základních škol na Hradecku, kde žáci nejlépe zvládají přijímačky

Základka v Třeboni spolupracuje i s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity. „Jsme snad jediní v okrese zapojení do projektu provázejícího učitele a chodí k nám na praxi vysokoškolští studenti. My jim umožníme náslech, mohou u nás i učit a hodiny s nimi rozebíráme. Následně dáváme zpětnou vazbu na fakultu a od nich nám zase chodí, co by bylo potřeba. Studenti si často myslí, že děti budou hodné a budou je poslouchat, tak to ale není,“ připomněla Jana Polčáková s tím, že každý kantor si žáky musí pracně naučit, aby ho poslouchali.