Komise Zdravého města Dačice, která  setkání organizovala,  připravila materiál, který předloží městské radě k projednání.

„Návrh obsahuje zejména ty náměty, které je možné realizovat jak po stránce finanční, tak i z pohledu dodržování dopravních norem a dalších omezení," sdělila koordinátorka projektu Marcela Chvátalová.

U „kulatého stolu" padaly návrhy na možnosti vybudování nových parkovacích stání na okrajích města a v blízkosti centra. Hovořilo se o využití volné plochy na dačickém horním náměstí, o problémech parkování na sídlištích a také možnostech zpoplatnění parkování na Palackého náměstí. Mezi návrhy bylo i umístění zrcadel do nepřehledných křižovatek či vhodné projektové řešení prostranství pod Vokáčovým náměstím.

„Názory místních občanů nás zajímají a tyto aktivity budeme podporovat i do budoucna", uvedl starosta města Vlastimil Štěpán.