Čím je Nová Včelnice zajímavá pro návštěvníky?

Naše město nabízí ideální podmínky pro pěší i cykloturistiku. Lidé u nás oceňují především čistou přírodu a krajinu plnou malých či větší vodních ploch. Na výlety je možné také vyjet vlakem, který provozují Jindřichohradecké místní dráhy po trase Jindřichův Hradec – Obrataň. Dráha je unikátní technickou památkou, známá úzkorozchodnou tratí. V létě pravidelně jezdí parní lokomotiva. Přímo v našem městě je možné zhlédnout několik zajímavostí. Zámek po letech chátrání prochází díky soukromému majiteli rozsáhlou rekonstrukcí. Po dokončení této přestavby bude jistě hlavní ozdobou a dominantou města.

Na jakou akci byste pozval?

Největší akcí roku je pouť, která se koná v souvislosti se slavností Nanebevzetí Panny Marie. Letos se pouť konala 14. srpna. Po loňské odmlce, kdy město nepořádalo pouť kvůli vládním omezením, jsme připravili bohatý kulturní program. V pátek v předvečer pouti promítalo na sportovním stadionu letní kino pro rodiny s dětmi. Vlastní pouťové veselí bylo doprovázeno prodejními stánky s možností zakoupení rukodělných výrobků nebo jiného zboží. Kulturní komise města připravila a prvně veřejnosti nabídla k prodeji stolní kalendář s fotografiemi našeho města a okolí. Na podzim budeme pořádat městský ples, který se koná jedenkrát za dva roky. Hudební doprovod zajistí skupina Baret a věřím, že i letos bude bohatá tombola. Velmi oblíbený je také tradiční Pohádkový les, který spolupořádáme s místními spolky.

Co řeknete o místním zastupitelstvu? Shodnete se ve většině zásadních otázek, které se týkají města?

Zastupitelstvo města má jedenáct členů. V aktuálním zastupitelstvu jsou zástupci dvou kandidujících stran. Nelze říct, že bychom byli rozděleni. Veškeré problémy, náměty nebo rozvoj města se snažíme řešit ve prospěch města, nikoliv podle politického zadání. V zásadních otázkách především rozvoje města se shodneme, ale samozřejmě, jako i v životě, jsou otázky, kde shodu hledáme obtížněji.

Co může být ožehavým tématem pro místní zastupitele?

Palčivou otázkou jsou vždy peníze. Nápadů, jak je investovat, je mnoho a každý z nás má své preference. Někteří by rádi viděli vyšší podporu kultury, jiní sportu nebo volného času, podnikání nebo jiných oblastí. Vždy se však musíme domluvit na směřování výdajů, které bude ve prospěch města. Nalézt tuto shodu se nám zatím daří.

Jaké investice chystáte do budoucna v Nové Včelnici?

Výhledově jsou připraveny investice na rekonstrukci kuchyně mateřské školy, venkovní sociály pro sportovní areál, připojení nových vrtů, údržba a rozvoj vodohospodářského majetku, chodníků, silnic…

V letošním roce se nám podařilo vykoupit jednu budovu, takzvaný bufet. Tato budova byla dlouho palčivým bodem centra našeho města. Nyní je připravován projekt demolice této budovy. V budoucnu by na jejím místě mělo vzniknout veřejné prostranství, případně náměstí. Připravované investice jsou také pro rozšíření kulturního dění města.

Rádi bychom v objektu Nechyba na náměstí vybudovali kulturní sál pro různé společenské akce. Co se týče rozvoje podnikání, nyní hledáme investory pro průmyslovou zónu, kde byla v minulých letech vybudována komunikace. Snaha je nyní přitáhnout investora, který by dokázal vytvořit tolik potřebná pracovní místa.

Do jakých investic jste se pustili v minulých letech?

V loňském roce byla kompletně opravena střecha mateřské školy a proběhla také rekonstrukce sociálního zařízení. Kompletní rekonstrukcí prošlo i sociální zázemí v základní škole. V červenci byla také dokončena přestavba vstupního vestibulu základní školy. Další peníze směřovaly do oprav bytového a nebytového fondu ve vlastnictví města, opravy kanalizací, chodníků, místních komunikací, veřejného osvětlení. V současnosti je v plném proudu I. etapa rekonstrukce Domu služeb, která bude dokončena v příštím roce. Ještě v letošním roce by měla proběhnout I. etapa revitalizace sídliště, kdy v blízkosti technických služeb dojde k vytvoření bezmála 50 parkovacích míst.