Nejčernější obavy se tehdy nenaplnily a my jsme jen s údivem pozorovali, jak se náměstí plní stovkami lidí. Kromě samotného Hradce se tehdy zapojila jen jediná obec, a to Horní Pěna. Nikdo z nás by si asi tenkrát nepomyslel, že za pouhé dva roky se na Jindřichohradecku bude zpívat na devatenácti místech a svůj hlas přidá hodně přes tři tisíce lidí. Není to však naše zásluha, je to výsledek práce a nadšení desítek lidí, kteří bez nároku na odměnu a jen pro dobrý pocit z toho, že přispěli ke stmelení obyvatel své obce či města v předvánočním čase, pomohli celou věc zorganizovat. Patří mezi ně nejen dobrovolníci, kteří se rozhodli zpívání uspořádat ve své vsi či městě, ale také všichni muzikanti, sboristé, zvukaři a vůbec všichni, kteří se postarali o to, aby program zpívání běžel jako dobře namazaný stroj. Naše zvláštní poděkování patří také představitelům místních samospráv, bez jejichž vstřícnosti a pomoci by celá věc nebyla mnohde myslitelná. Nedokážu si například představit, jak bychom se konkrétně v Jindřichově Hradci se vším poprali nebýt perfektního přístupu radnice. Nejenže pomohla s materiálním a technickým vybavením, ale místostarosta Bohumil Komínek se neváhal ujmout role moderátora a během zpívání samotného se chopil kontrabasu, čímž jsme myslím unikátem v celé republice. Ve svém výčtu díků jsem ale ještě neskončil, ten hodně speciální patří vám všem, kteří jste ve středu večer přišli a zpívali. Nebýt totiž vás, přišla by veškerá snaha těch báječných lidí, kteří se na letošním ročníku Česko zpívá koledy podíleli, vniveč. Tak na shledanou ve středu 9. prosince 2015.