V první etapě se již podařilo vedení města prodat na sídlištích 17. listopadu a 9. května nájemníkům z nabízených 96 bytů celkem 82. Druhá a třetí etapa se týkala už jen sídliště 17. listopadu, kde se prodej zdržel kvůli odborným posudkům nového zateplení, které kritizovali sami nájemníci. Ve druhé etapě bylo nabídnuto k prodeji 44 bytů.

„Zájem projevilo 33 nájemníků, jejichž podepsané kupní smlouvy jsou již na katastru,“ upřesnil pracovník odboru správy majetku Vladimír Eder. Ve třetí etapě si chce koupit bydlení podle jeho slov pouze 35 ze 47 oslovených uživatelů bytů. Jim prodej již zastupitelé také schválili.

„Ale přišly ještě další tři žádosti, které budou schvalovat zastupitelé na dalším jednání,“ doplnil Eder. V domech, kterých se zmíněné tři etapy týkaly, je také osm bytů neobydlených, které město později nabídne k volnému prodeji.

Z celkové privatizace zbývají podle Edera ještě domy v Tušti a na Huti, kde je celkem 45 bytů. Zatím však není jasné, kdo z nájemníků bude mítv době krize zájem si bydlení zakoupit. „I v tomto případě budou platit jednotné podmínky pro prodej, a to že lidé, kteří si byt nekoupí, budou i nadále v nájmu města,“ uzavřel Eder.