Každý z nich měří přes 40 metrů. Je jich asi 720, vyrostou na jihu Čech a Vysočině a nevyhnou se ani Táborsku. Nové stožáry elektrického napětí pro takzvaný SuperTemelín. Krajinu zaplní, pokud vláda schválí dostavbu třetího a čtvrtého bloku za 12 miliard. Stožáry ovšem silně vadí ekologům, i proto, že povedou přes chráněné oblasti.

„Plánovaná linka velmi vysokého napětí přispěje ke zvýšení stability celé energetické sítě,“ tvrdí mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Stožáry se začnou stavět zřejmě v roce 2015, hotovo má být do tří let. Spojí rozvodnu Kočín u Temelína s rozvodnou Mírovka u Havlíčkova Brodu. Délka trasy je přibližně 120 kilometrů, povede od Temelína na Táborsko, Pelhřimovsko, Jihlavsko a poté k Havlíčkovu Brodu.
Protesty ekologů

Proti projektu ovšem vystupují ekologická sdružení. Podle Edvarda Sequense z Cally má Česko i jiné možnosti, než je stavba nových reaktorů. „Přikláníme se spíš k budování menších zdrojů energie,“ reagoval Sequens.

Dalším problémem, na který aktivisté upozorňují, je to, že trasa zasahuje i do oblastí chráněných v projektu Natura. Jedná se o Borkovická blata u Soběslavi nebo tok Lužnice nad obcí Klenovice.

Ekologové zároveň kritizují postoj kraje Vysočina. Vadí jim, že odmítá stavby větrných a slunečních elektráren, ale proti tomuto záměru nic nenamítá. „Nepožadují dokonce ani kompletní hodnocení vlivů na životní prostředí,“ podivuje se Sequens.

S jeho tvrzením ovšem nesouhlasí ředitel Krajského úřadu Vysočiny Zdeněk Kadlec. Přípravy na budování nového vedení nevítá, ale chápe je jako nutnost. „Tento záměr je velmi podstatný pro funkci hospodářství České republiky i našeho kraje,“ argumentuje Kadlec. Alternativní řešení podle něj neexistuje. Větrné elektrárny pak odmítá Vysočina proto, že znehodnotí krajinu a zdraží cenu elektrické energie.

Podobně se vyjádřil jihočeský radní Jaromír Slíva. Nové vedení považuje za nutné. „Je to daň za energii, kterou všichni potřebujeme. Obyvatelům regionu to jistě přinese také profit,“ uvedl Slíva.

Projekt nyní schvaluje ministerstvo životního prostředí. Pokud v Praze projde v současné podobě, vyrostou nové stožáry i ve 25 obcích na Táborsku. Jednou z nich jsou i Košice. Starosta Josef Staněk v tom problém nevidí. „Měli jsme námitky k trase kvůli studnám. Respektovali je a trasu změnili, takže nyní proti sloupům nic nenamítáme, navíc trasa jde mimo obec,“ vysvětlil.

DOTČENÉ OBCE:
Dolní Hořice, Nové Dvory u Pořína, Debrník, Hodětín, Choustník, Kajetín, Chrbonín, Klenovice, Komárov, Košice , Krátošice, Krtov, Myslkovice, Kozmice, Radenín, Roudná nad Lužnicí, Sedlečko u Soběslavě, Rybova Lhota, Chabrovice, Skopytce, Nedvědice, Brandlín u Tučap, Svinky, Vlastiboř, Klečaty.

Zdroj: ČEPS

PRO
Trasa se vyhýbá chráněným oblastem

Pavla Mandátová, mluvčí společnosti Česká energetická a přenosová soustava - V souvislosti se zamýšlenou výstavbou nového jaderného zdroje v Temelíně je nezbytné i posílení přenosové soustavy České republiky. Připravujeme řadu dalších záměrů, které posílí její spolehlivost a přenosové schopnosti. Přestože podíl alternativní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů narůstá, nemohou tyto technologie nahradit význam jaderné energetiky jako jednoho z hlavních zdrojů. Trasa vedení je navržena tak, aby se v maximální míře vyhnula chráněným oblastem a lesům. Prochází především zemědělskou krajinou. Součástí záměru nejsou ani žádné terénní úpravy, bezprostředně se nedotýká ani zastavěné části obcí. Základní a nutnou podmínkou je také to, aby projekt neohrožoval zdraví obyvatel. Provoz ani výstavba nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Vedení neohrožuje svoje okolí a rizika jsou tak minimální.

PROTI
Vedení kříží území, kde žije vydra říční

Monika Machová – Wittingerová, ekologické sdružení Jihočeské matky -Se záměrem na výstavbu třetího a čtvrtého bloku temelínské elektrárny nesouhlasíme od samého počátku. Domníváme se, že pro Českou republiku by bylo výhodnější budování menších a decentralizovaných zdrojů energie. Projekt na výstavbu nového vedení elektrické energie z Temelína prochází v současné době projednáváním na ministerstvu životního prostředí v procesu EIA. Ten hodnotí jeho vliv na životní prostředí. Vznesli jsme dva požadavky. Prvním z nich je vyhodnocení varianty vedení energie pod zemí. Je dražší, ale z hlediska vlivu dopadu na krajinu je to určitě lepší. Druhým požadavkem, který jsme vznesli, je změna plánované trasy. Ta totiž kříží i území, která mají zvláštní statut ochrany přírody v rámci projektu Natura. Jedná se třeba o oblast toku Lužnice a Nežárky. Žije zde například vydra říční. Ministerstvo naše požadavky akceptovalo a uložilo investorovi, aby tyto věci do projektu ještě doplnil.