Ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová reagovala na dotazy, které do redakce přišly od čtenářů Deníku.

Má smysl zavádět roušky až od středy, tedy téměř týden po potvrzení prvního případu na ubytovně? Říká se, že virus je u jedince po 8 až 10 dnech mrtvý (nenakažlivý). Nebylo třeba povinnost nosit roušky zavést hned po objevení prachatického ohniska koronaviru?
Není možné třeba hned po prvním případu, který se objevil ve čtvrtek, přijímat opatření, která se dotknou kvality života široké veřejnosti. Vývoj nastal v pátek a my jsme reagovali okamžitě tak, abychom minimalizovali riziko přenosu a izolovali suspektní osoby. A to se podařilo. Víkend jsem strávila v Prachaticích jednáními s vedením společnosti, ubytovny, panem starostou a hned v pondělí ráno se sešel Krizový štáb Jihočeského kraje, který v dopoledních hodinách na naše doporučení projednal sadu opatření a my jako orgán ochrany veřejného zdraví jsme je ještě v pondělí zveřejnili. Není možné přijmout opatření s dopadem na širokou veřejnost s okamžitou platností, musíte přeci nechat jednotlivým subjektům a veřejnosti čas na to, aby se obsahem opatření seznámili a připravili se na ně. Vezměte si, jaké zmatky přineslo rozhodnutí s okamžitou platností v Karviné… A ruku na srdce a opakuji to neustále: Každý z nás je manažerem svého zdraví a nemusím přeci dělat jenom to, co je nařízeno. A pokud mám pochybnosti, mohu se chránit sám od sebe, třeba rouškou, aniž bych to měl nějakým rozhodnutím nakázáno. Tohle bychom se skutečně měli naučit třeba i v souvislosti s chřipkovou epidemií…

Vytrasovali už hygienici všechny kontakty vztahující se k nakaženým dělníkům, kteří jsou v izolaci na prachatické ubytovně v bývalé Jitoně?
Ano. Samozřejmě můžeme očekávat další vývoj, to, že pozitivních případů dalších osob v kontaktu bude přibývat a pro nás je proto důležité zjistit skutečný stav. Proto jsme na středu a čtvrtek zorganizovali masivní testování primárně zaměstnanců firmy. Na základě výsledků tohoto testování pak můžeme činit další kroky a případně přijímat další protiepidemická opatření, pokud budou nutná.

V Prachaticích jsou i další ubytovny, kde bydlí zahraniční dělníci. Zaměřujete svou pozornost i na ně?
Jistě, zahraniční pracovníci patří nejen na Prachaticku, ale i jinde v kraji mezi skupiny s největším výskytem nových případů a v tomto smyslu jsem také informovala Krizový štáb Jihočeského kraje. Případy v Prachaticích ale mají primárně vazbu na firmu, kde jsou pozitivní i osoby, které na ubytovně nebydlí. Podle našich dosavadních zjištění zahraniční pracovníci, kteří bydlí na jiných ubytovnách, v přímém kontaktu s pozitivními osobami nebyli. Ale je potřeba si uvědomit, že situace se vyvíjí a bude přinášet v dalších hodinách a dnech řadu nových zjištění.

Jak bude vypadat testování zaměstnanců firmy InTiCa Systems, kde pracovali nakažení zahraniční dělníci?
Testovat budeme kolem 330 vybraných osob. Na parkovišti u firmy vyrostou dva testovací stany, začínáme ve středu v osm ráno a testované osoby zveme postupně tak, aby přišly co nejméně do kontaktu s ostatními. S organizací akce, která je logisticky velmi náročná a potrvá do čtvrtka, nám pomáhá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, policie, Nemocnice Prachatice, a. s., a další složky integrovaného záchranného systému kraje, za což jim všem velice děkuji, protože to opravdu není, i vzhledem k horkému počasí, žádná legrace. S podobnými akcemi již máme zkušenosti s minulých měsíců, proto si dovolím požádat především testované, aby dodržovali informace a pokyny, bez jejich ohleduplnosti a zodpovědnosti to nepůjde.