Ve středu 20. prosince se od 17 hodin na půdě Teologické fakulty Jihočeské univerzity (JU) uskuteční vánoční filosofický workshop s tématem „Proč si dáváme dárky?“. Pořádají ho tři studenti Teologické fakulty Lukáš Mareš, Eliška Havlová a Václav Peltan. K zamyšlení je už jenom skutečnost, že zájemci mají přijít v něčem, co sami považují za vánoční. V čem přijdete vy?

Zváni jsou studenti JU, středních škol, akademičtí pracovníci, vyučující i široká veřejnost.

Na posledním již 5. filosofickém workshopu se rozebírala politická témata. Mladí filosofové a psychologové se například zamýšleli nad tím, zda je demokracie nejlepší způsob vlády. Lukáš Mareš vypráví: „Nejvíce mě překvapila jedna skupina, která přišla s myšlenkou, že se demokracie bude vyvíjet a jednoho dne bude překonána.“ Mladí myslitelé se nejdříve snažili upozornit na nedostatky demokracie. „Někdo přišel s myšlenkou, že demokracie je velmi náročný způsob vlády. Vyžaduje od lidí aktivní angažovanost a zodpovědnost.“ Přestože demokracie takové nároky na člověka klade, se ale nakonec všichni shodli, že to je nejlepší způsob vlády a s pasivitou v podobě diktatury se nedá srovnávat.

Jak filosofické workshopy vůbec začaly? Eliška Havlová vypráví: „První filosofický workshop jsme uskutečnili v dubnu minulého akademického roku v rámci plánované přednášky o filosofické praxi. Přednášku jsme slíbili fakultě, díky které jsme se s Lukášem Marešem dostali do Francie na filosofický workshop Oscar Brenifiera, což je jeden z hlavních představitelů filosofické praxe. Má svoji metodu a my jsme se na něj chtěli podívat. V Čechách se toto téma filosofické praxe celkově zatím moc neřeší. Fakultě proto velmi děkujeme za podporu.

Když jsme se vrátili, udělali jsme slíbenou hodinovou přednášku, diskuzi a přidali jsme i hodinu a půl dlouhý workshop. Všechno se odehrálo na Teologické fakultě. Chtěli jsme dát lidem zážitek, který jsme ve Francii zažili sami. Postupně se z toho zrodil nápad, že bychom workshopy dělali pravidelně. Jednou za měsíc nám přišlo jako optimální doba. Už jsme byli i na Biskupském gymnáziu a na Educanetu. Nakonec se k nám připojil i kamarád Václav Peltan. Jsme tedy tři.“

Akademická filosofie, Filosofická přednáška - Sedíte a posloucháte výklad na téma, které si můžete dopředu zpracovat. Můžete se tedy připravit. V rámci akademické filosofie je prezentovaný určitý názor, který vychází z nějaké tradice. Uvádí se myšlenky nějaké autority. Na filosofické přednášce tak nejčastěji zaznívá: „Friedrich Nietzsche říká tohle a myslí si tohle.“ Aktivně se můžete zapojit většinou až na konci přednášky a to nějakým dotazem.

Filosofická praxe, filosofický workshop - Workshop je aktivní účast, kdy se očekává, že všichni budou spolupracovat. Skupinově se sedí, skupinově debatuje a myslí. Vyrábí se myšlenky: „Tohle může být pravda, tohle ne.“ V každé fázi workshopu aplikují pořadatelé různé speciální metody. „Někdy lidi necháváme, aby myšlenky tvořily ve skupině. Jindy pracují samostatně a debatují až následně,“ vysvětluje Eliška Havlová. Cílem filosofického workshopu je podnítit k přemýšlení, nastavit zrcadlo a lépe poznat sama sebe. „Na workshop se člověk nemusí připravovat, všechno se dozví na místě a stačí mu jen hlava,“ zve případné zájemce Eliška Havlová.