U tlakové kanalizace je totiž nutný souhlas majitele nemovitosti s umístěním stavby, kterou je čerpací stanice. Obyvatelé, kteří jsou zásadně proti vybudování tlakové kanalizace ve Valtínově a preferují kanalizaci gravitační, jsou tedy z projektu vyloučeni.

„Účastníky řízení jsou lidé, kteří souhlasili s umístěním stavby zařízení na svém pozemku, protože bez souhlasu nemůže stavební úřad ve věci rozhodovat. Obec nezískala souhlasy ostatních, takže úřad projednával pouze to, co dostal ve svém poli působnosti,“ sdělil Vladimír Hájek z odboru výstavby a územního plánování jindřichohradeckého městského úřadu.

Občané, kteří s tlakovou kanalizací a celým projektem nesouhlasí, si založili občanské sdružení Zdravý rozum. Za něj vystupoval na úterní schůzce Lubomír Kloiber.

„Zpochybňujeme oprávnění projektanta zprojektovat kanalizaci ve Valtínově pro polovinu nemovitostí. Dále zpochybňujeme tu interpretaci, že dotace na kanalizaci je možná pouze na tlakovou kanalizaci a ne na gravitační způsob, kde zemská gravitace nahradí asi 80 kusů čerpadel o instalovaném příkonu 120 kilowatt,“ uvedl.

Podle projektanta kanalizace ve Valtínově Martina Růžičky z firmy Alcedo je tlaková kanalizace výhodnější.

„Gravitační kanalizace by se ve Valtínově pohybovala řádově okolo 25 milionů korun, vyžadovala by zásah do státních silnic a posléze jejich opravu, na kterou by se dotace nevztahovaly. Tlaková kanalizace vyjde na 12 nebo 13 milionů i s čistírnou odpadních vod. Zákon nám projektantům ukládá navrhnout nejlepší řešení pro investora, proto jsme navrhli tlakovou kanalizaci. Projekt nikoho nevylučuje, lidé, kteří nepodepsali souhlas s umístěním stavby, který je naprosto nutný, se sami vyloučili z této části. Kanalizaci si budou moci koupit a napojit se na ni,“ odůvodnil Růžička a dodal, že tento způsob kanalizace minimalizuje finanční účast občanů na řešení přípojek.

Společná čerpadla podle jeho slov také nejsou vhodná, z důvodů určité anonymity a zacházením s nimi. Energetické náklady na provoz čerpadel se pohybují od tří do pěti set korun ročně. Obec se zavázala, že stočné bude stejné.

Obyvatelé, kteří bydlí na pravé straně Valtínova při směru na Jindřichův Hradec jsou napojení na starší typ kanalizace, která však nemá čistírnu odpadních vod. „Platím 600 korun za vodné a stočné za čtvrt roku. Nelíbí se mi jednání o nové kanalizaci, že když se nepodřídím, nebudu mít nic,“ sdělila Božena Nevrklová z Valtínova.

Podle provozní ředitelky Vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje Olgy Štíchové je stávající kanalizace ve Valtínově zaústěna do Valtínovského potoka šesti volnými kanalizačními výpustmi, to je bez čištění. Povolení k vypouštění je platné do roku 2015.

Obyvatelé Mostů, další místní části Kunžaku, kde by také měla tlaková kanalizace být, mají navíc výhrady k připojení rekreačních objektů, kde se jejich obyvatelé zdržují mnohdy pouze několik měsíců. „Průtokové poměry v tlakové kanalizaci, její dimenzi a výkon čerpadel musí stanovit na základě výpočtů dle zadaných parametrů a místních podmínek projektant. Provozní pokyny pro provoz a údržbu čerpadel domovních čerpacích stanic stanoví v provozním řádu rovněž projektant či výrobce čerpací stanice,“ sdělila Štíchová.