Dlažební kostky, které při průjezdu aut příliš hlučí, by do konce letošního roku měly zmizet. To určuje výjimka stanovená městu hygienickou stanicí. Přestavba nábřeží je ale zatím v nedohlednu a letos k ní nedojde.

„Rekonstrukce se dále projektuje, scházíme se s projektantem a zapracováváme připomínky. Dopravní komisi už se návrh líbí, nyní se zapracují připomínky komise pro životní prostředí. Až bude projekt hotový, musí jej ještě schválit rada města,“ řekl radní Bohumil Komínek. Co se hlukové výjimky týče, je město připraveno jednat s hygienickou stanicí o jejím prodloužení. Ve hře je i možnost měření hluku tak, aby údaje pomohly zvolit vhodný nový povrch silnice a zanést jej do vznikajícího projektu.

Stávající návrh hovoří o tom, že podoba silnice by měla zůstat zachována, změní se pouze její povrch. Naopak se rozšíří chodník, společný pro chodce i cyklisty. Úprav dozná také svah mezi chodníkem a hladinou Vajgaru.

Budoucí přestavba, která zahrne úsek od křižovatky s Denisovou až po vajgarský most, bude muset být rozdělena do etap. „Jako první etapa se zřejmě opraví část mezi křižovatkou u plovárny a křižovatkou s Růžovou ulicí,“ upřesnil radní.

Letošní rozpočet Jindřichova Hradce také počítá s jedním stem tisíc korun na studii komplexního využití břehů Vajgaru. "Začneme částečně připravovat projektovou dokumentaci odbahnění Vajgaru, abychom ji měli hotovou pro žádost o možnou budoucí dotaci. V souvislosti s tím je třeba říct, jak bude rybník a jeho okolí v budoucnu vypadat, jak se budou využívat jeho břehy. Tato studie by nám právě toto měla určit, tím pádem bude důležitou součástí projektu na odbahnění."