V souvislosti s tragickým útokem vyšinutého člověka v restauraci v Uherském Brodě, kde zemřelo osm lidí a střelec nakonec vzal život i sobě, se hodně diskutuje o prodlužování platnosti zbrojního průkazu. Podle Jaroslava Sokolíka má držitel ze zákona povinnost do deseti pracovních dní po ukončení platnosti zbrojního průkazu, pokud si nepožádá o jeho prodloužení, povinnost průkaz i držené zbraně odevzdat.
„Pokud tak neučiní, může dostat pokutu. My v našem systému hlídáme, aby lidé neměli neplatný zbrojní průkaz. Pokud platnost vyprší, tak se snažíme držitele upozornit, aby ho odevzdal. Když má doma zbraně a neplatný zbrojní průkaz, tak se to bere jako přestupek," vysvětluje Jaroslav Sokolík.
Pokud chce držitel platnost zbrojního průkazu prodloužit, má povinnost půl roku a nejpozději dva měsíce před koncem jeho platnosti si o to na policii požádat. Přiložit musí aktuální fotografii a posudek od lékaře. V současné době je platnost zbrojního průkazu deset let a u skupiny D, což jsou profesionálové, se zdravotní stav dokládá každých pět let.
Podle Jaroslava Sokolíka lékař, který provádí vyšetření, může shledat žadatele nezpůsobilým a uvědomit policii. Musí tak učinit, i když se změní zdravotní stav držitele. Policie potom může zbrojní průkaz odebrat. „Tyto případy se stávají výjimečně," dodal Jaroslav Sokolík.