Proč na české straně? "V Rakousku je to mnohem složitější dělat protesty. Navíc nám jde o společnou věc, kterou je železniční propojení našich států," vysvětlil předseda spolku Thayatalbahn Egon Schmidt.

Protesty byly podle jeho slov stanoveny právě na sobotu, kdy se ve Slavonicích konaly vyhlášené trhy. Jezdí na ně totiž hodně lidí právě ze sousedního Rakouska. Každé projíždějící auto se snažili aktivisté zastavit a jeho osádce předávali informační letáky. Někdo projel, aniž by zastavil, jiní se usmívali a souhlasně přikyvovali, našli se však i tací, kteří říkali, že je to nesmysl.

"Jsme přesvědčeni, že se tímto problémem bude muset dolnorakouský zemský hejtman zabývat. Problémy stran zprovoznění železnice jsou jen na naší straně, z české strany je připravená a máme i podporu. Kdyby se přeložila nákladní doprava na vlaky, jako dříve, nemuseli bychom se zabývat průjezdem kamionů," doplnil Egon Schmidt.

Železniční dopravě jsou nakloněni i další lidé přímo na Slavonicku. "Chtěli bychom aby to propojili, silnice jsou úzké a zacpané, vlaky by jim ulevily. Nakonec bylo to tak i dřív," uvedl Jindřich Kolman z Mutné. Jeho otec Lubomír zavzpomínal: "Dřív jsme taky skládali materiál z vagónů, když jsem dělal v JZD," a dodal:."Tenkrát, když jsme tam vozili hlínu, tak jsme byli sťastní jako děti, že tu budeme mít přechod." Na tom, že by vlakové spojení bylo přínosem a že o koleje v asfaltu od kamionů nikdo nestojí, se shodlo více sobotních návštěvníků Slavonic.